2Rok 2018 był świetnym rokiem dla czystej energii i mobilności. Oto kilka przykładów: Na konferencji COP24 poszczególne kraje zgodziły się na wdrożenie planu dotyczącego Porozumienia paryskiego. Unia Europejska wdrożyła inicjatywy mające na celu stworzenie europejskiego łańcucha dostaw akumulatorów. Stany Zjednoczone otrzymały środki w kwocie wynoszącej około 35 milionów USD na przeprowadzanie badań i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które znacznie obniżyłyby zużycie energii w budynkach.[1]

W 2019 roku przemysł miedziowy będzie obserwował te kluczowe trendy.

1. Rosnące znaczenie pojazdów elektrycznych typu SUV

Source: BMW Concept iX3

Do niedawna pojazdami elektrycznymi były głównie małe samochody lub modele typu hatchback, lecz wraz z wprowadzeniem do sprzedaży modelu Tesla X producenci pojazdów zaczęli tworzyć serie pojazdów elektrycznych o większych rozmiarach. Po ogłoszeniu przez firmy, takie jak BMW, Audi i Volvo, planów dotyczących wprowadzenia do ich ofert co najmniej czterech nowych pojazdów elektrycznych typu SUV, przewiduje się, że rok 2019 będzie stał pod znakiem elektrycznych samochodów typu SUV[2]

Produkcja dodatkowych — i większych — pojazdów elektrycznych powoduje wzrost zapotrzebowania na miedź. Ilość miedzi wykorzystywanej do produkcji pojazdów elektrycznych zależy od rozmiaru akumulatora. W porównaniu do standardowego pojazdu elektrycznego, produkcja jednego SUV-a elektrycznego wymaga zużycia maksymalnie 100 kg (220,5 lbs) miedzi. Szacuje się, że do 2023 roku wartość globalnego popytu na miedź wyniesie 172 miliardy USD, a produkcja pojazdów elektrycznych pochłonie dodatkowe 600 000 ton miedzi.

Wsparcie ze strony rządów i publiczne inwestycje w powiązane technologie odgrywają kluczową rolę w zakresie rozwoju pojazdów elektrycznych. Trend ten można było zaobserwować w Ameryce Łacińskiej, gdzie kraje, takie jak Chile, nieustannie inwestują w technologie wspierające pozyskiwanie miedzi i produkcję pojazdów elektrycznych. Istotne zachęty i poparcie ze strony Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które sprawuje władzę w Chinach, umacniają Chiny na pozycji lidera w zakresie energooszczędnych rozwiązań i technologii pojazdów ekologicznych. W raporcie organizacji Bloomberg New Energy Finance stwierdzono, że w 2017 roku po całym świecie jeździło 400 000 autobusów elektrycznych — z czego 99% w Chinach.[3] Dodatkowo w raporcie przedstawiono szacunkowe dane świadczące o tym, że Chiny wprowadzają do eksploatacji około 9500 autobusów elektrycznych co pięć tygodni — tyle, ile wynosi łączna liczba autobusów wchodzących w skład londyńskiej floty.

Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, wsparciu ze strony rządów i popytowi konsumpcyjnemu w 2019 roku produkcja i sprzedaż pojazdów elektrycznych typu SUV osiągnie rekordowe poziomy.

2. Globalna elektryfikacja

Według raportu World Energy Outlook rozwój elektryfikacji oznacza, że energia elektryczna zaczyna być wykorzystywana w zastosowaniach, które wcześniej opierały się wyłącznie na paliwach kopalnych, np. pojazdy lub systemy ogrzewania i klimatyzacji.[4] Poszczególne kraje odchodzą od konwencjonalnych źródeł energii, korzystając ze wsparcia zapewnianego przez ogromne inwestycje w energię niskoemisyjną w sektorze prywatnym. W 2018 roku wartość inwestycji w czyste źródła energii przekroczyła 300 miliardów USD po raz piąty z rzędu.[5] Przewiduje się, że w 2019 roku wartość ta osiągnie 300 miliardów USD po raz szósty z rzędu. Niemniej jednak organizacja Bloomberg New Energy Finance prognozuje, że problemy gospodarcze i polityczne w 2019 roku mogą wywrzeć negatywny wpływ na inwestycje w energię niskoemisyjną, lecz nie powstrzyma to jej rozwoju w miastach i społecznościach na całym świecie.

Chiny pozostają w samym centrum tej rewolucji energetycznej jako największy na świecie producent, konsument i inwestor w odnawialne źródła energii. Kraj ten zwiększa swoją zdolność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, a co za tym idzie — zwiększa jej wykorzystanie. Jego globalny wkład w rozwój wszystkich odnawialnych źródeł energii wynosi 36%.[6] W pierwszej połowie 2018 roku chińskie systemy oparte na energii wodnej, atomowej, wiatrowej, słonecznej i inne rozwiązania niewykorzystujące paliw kopalnych zaspokoiły ponad 25% łącznego zapotrzebowania na energię. Dzięki XIII Planowi Pięcioletniemu, który stawia odnawialne źródła energii na pierwszym miejscu, w 2019 roku Chiny pozostaną liderem w zakresie elektryfikacji.

Największą zaletą rozwoju elektryfikacji jest to, że niezbędna technologia już istnieje. Na przykład wysokowydajne pompy ciepła przekazują ciepło z jednego miejsca do drugiego, osiągając wydajność na poziomie przekraczającym 100%.[7] W raporcie amerykańskiego Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej przewidziano, że w połowie bieżącego stulecia do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń w domach stosowanych będzie ponad 170 milionów pomp ciepła.[8] Przewiduje się, że w 2019 roku programy użytkowe będą kładły nacisk na przyspieszenie wdrożenia pomp ciepła do ogrzewania/chłodzenia wody i pomieszczeń.

W 2019 roku przemysł miedziowy będzie monitorował inwestycje mające na celu finansowanie działań w krajach rozwijających się. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ do 2030 roku ich mieszkańcy stanowić będą miliard nowych odbiorców energii elektrycznej.[9] W związku z tym, że niezbędna technologia już istnieje, zapewnienie pomocy tym krajom i zamieszkującej je klasie średniej zagwarantuje niski poziom emisji i zrównoważony rozwój.

3. Upowszechnienie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw

Zrównoważona produkcja zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w opinii konsumentów. Rok 2019 upłynie pod znakiem odpowiedzialności. Większość dużych firm, które są notowane w indeksie CAC 40, FTSE100, Dow Jones lub na innych najważniejszych giełdach, opracowało już kompleksowe systemy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak oczekiwania wobec tych firm wykraczają daleko poza coroczne raporty i portfele inwestycyjne.

Firmy produkujące sprzęt elektroniczny, producenci samochodów, najwięksi sprzedawcy detaliczni i inni kładą coraz większy nacisk na kwestie ochrony środowiska, wdrażając programy certyfikacji dostawców i zacieśniając proekologiczną współpracę w ramach łańcuchów dostaw. Firma Walmart stała się pionierem w tej dziedzinie już ponad dekadę temu, gdy w 2005 roku złożyła obietnicę obniżenia emisji spalin poprzez podwojenie wydajności swojej floty do 2015 roku. Ponadto w 2007 roku podpisała z dostawcami, takimi jak Proctor & Gamble, umowę dotyczącą sprzedaży mniejszych i wydajniejszych produktów. Możliwe, że w 2019 roku będziemy w stanie zaobserwować nowy poziom upowszechnienia takiego myślenia o łańcuchu wartości.

Po raz dziewiąty z rzędu globalna firma górnicza, Teck Resources, znalazła się w indeksie Dow Jones Sustainability World Index. Firma Teck wykorzystuje metody związane ze zrównoważonym górnictwem w pobliżu miejscowości Pica w regionie Tarapacá w północnym Chile. W fazie pierwszej projektu Quebrada Blanca (QB1) firma Teck zobowiązała się, że do 2030 roku zwiększy wykorzystanie energii odnawialnej do 100 MW, aby ograniczyć emisję ditlenku węgla. W fazie pierwszej projektu firma Teck nawiązała współpracę z firmą AES Gener S.A., która jest głównym producentem elektryczności w Chile. Celem przedsięwzięcia było zbudowanie elektrowni dostosowanej do czerpania zasilania z energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biomasy. Zgodnie z założeniem zakład ten miał posiadać moc wytwórczą na poziomie 21 MW i dostarczać 55 gigawatogodzin energii rocznie. W związku z tym, że firma Teck będzie kontynuowała te prace w ramach fazy drugiej (QB2), elektrownia słoneczna odegra znaczącą rolę w osiągnięciu celów firmy oraz zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej w ramach łańcucha dostaw.

Wnioski

Rok 2019 stwarza ważne szanse dla czystej energii i przemysłu miedziowego. Miedź odgrywa kluczową rolę w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii, które pozwolą uzyskać bardziej zrównoważoną gospodarkę, np. pojazdy elektryczne i globalna elektryfikacja. Dzięki wysokiej przewodności miedź znacznie zwiększa skuteczność elektryfikacji, co czyni ją niezbędnym składnikiem w zakresie opracowywania odnawialnych źródeł energii. Przemysł miedziowy przoduje również w przypadku zmiany w kierunku bardziej odpowiedzialnego łańcucha dostaw i recyklingu. Zmiana ta odgrywa ważną rolę dla wszystkich odbiorców i konsumentów. Gdyby nie pozyskiwano miedzi, nie mogliby oni korzystać z urządzeń elektronicznych, takich jak iPhone. Jesteśmy podekscytowani wyzwaniami, jakie przyniesie rok 2019, oraz faktem, że miedź będzie stanowiła ważną część poszczególnych rozwiązań.

[1] Department of Energy Announces $34 Million for Innovation Building Technologies Research and Development. (27 kwietnia 2018). Pobrano z https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-34-million-innovation-building-technologies-research-and

[2] Evarts, E. C. (2018, July 03). Evarts, E. C. (3 lipca 2018). 2019 is the year of the electric SUV. Pobrano z https://www.greencarreports.com/news/1117536_2019-is-the-year-of-the-electric-suv

[3] [3] Electric Vehicle Outlook 2018 | Bloomberg New Energy Finance. (b.d.). Pobrano z https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

[4] World Energy Outlook 2017. (b.d.). Pobrano z https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2017

[5] Clean Energy Investment Exceeded $300 Billion Once Again in 2018. (16 stycznia 2019). Pobrano z https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018/

[6] PNN.com (31 lipca 2018). “China Leads the World in Renewable Energy Consumption.” Pobrano z http://www.cpnn.com.cn/xny/201807/t20180731_1082473.html

[7] Heat Pump Systems. (b.d.). Pobrano z https://energy.gov/energysaver/heat-pump-systems

[8] Gerdes, J. (30 lipca 2018). ‘Electrification of Everything’ Would Spike US Electricity Use, but Lower Final Energy Consumption. Pobrano z https://www.greentechmedia.com/articles/read/widespread-electrification-could-increase-u-s-electricity-consumption

[9] World Population Prospects – Population Division. (b.d.). Pobrano z https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf