Rok 2017 był niezwykle udany dla przemysłu miedziowego na całym świecie. W 2018 roku będziemy obserwować pięć najważniejszych trendów związanych z przemysłem miedziowym.

1. RYNEK POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZWIĘKSZA ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEDŹ

Wraz z pojawieniem się na rynku kilku nowych samochodów elektrycznych, rok 2018 może być punktem krytycznym dla pojazdów elektrycznych.

Dziesięć krajów wiedzie prym w tej dziedzinie i stanowi 95% rynku pojazdów elektrycznych. W kolejności od największego udziału w rynku są to: Chiny, Stany Zjednoczone, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Japonia, Niemcy, Holandia, Szwecja i Kanada.[1] Szacuje się, że dzięki usprawnieniu technologii, spadkowi cen i zbudowaniu większej liczby stacji ładowania, do 2025 roku jeden na sześć samochodów będzie wyposażony w napęd elektryczny[2]

Technologia stosowana w pojazdach elektrycznych opiera się w głównej mierze na miedzi, w związku z czym przewiduje się wzrost zapotrzebowania na miedź w tej branży ze 185 000 ton do 1,74 miliona ton w okresie od 2017 do 2027 roku.[3] Miedź jest niezbędna do produkcji wielu kluczowych podzespołów pojazdów elektrycznych, takich jak akumulatory, silniki, stacje ładowania i infrastruktura pomocnicza.

Im bardziej zaawansowana staje się technologia stosowana w pojazdach elektrycznych, tym większa ilość miedzi jest potrzebna do ich produkcji.[4] Na potrzeby produkcji silnika spalinowego zazwyczaj zużywa się 23 kg miedzi, natomiast wyprodukowanie hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV), hybrydowych pojazdów elektrycznych podłączanych do sieci (PHEV) i pojazdów elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym (BEV) pochłania odpowiednio 40 kg, 60 kg i 83 kg miedzi.[5]

2. PRZYBIERAJĄCY NA SILE KRYZYS WODNY

Globalny kryzys wodny dotyka ludzi na całym świecie. Niektóre obszary zmagają się z suszami, a inne z powodziami — wiele społeczności nie ma dostępu do czystej i pitnej wody. Problemy te przybierają na sile ze względu na zwiększone zapotrzebowanie, wpływ wywierany przez zmiany klimatyczne oraz brak wydajnej infrastruktury wodociągowej. W wielu obszarach dotkniętych kryzysem złożone instalacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji, które są niezbędne do transportu, oczyszczania i odprowadzania wody, są w kiepskim stanie lub w ogóle nie istnieją.[6]

W obliczu uszczuplenia zasobów wodnych i pogorszenia stanu naturalnej infrastruktury wodnej znalezienie realnego rozwiązania staje się jeszcze ważniejsze. Tu pojawia się miedź. Jako wytrzymały, niezawodny i trwały metal jest ona niezwykle użyteczna na potrzeby infrastruktury wodociągowej. Surowiec ten jest również nieprzepuszczalny i zapobiega zanieczyszczeniu instalacji wodociągowej takimi substancjami, jak benzyna, środki owadobójcze i nawozy.[7] W przeciwieństwie do ołowiu miedź jest także odporna na korozję i stanowi niezbędny składnik odżywczy dla ludzkiego życia i rozwoju.[8]

Wiele miast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczęło proces wymiany rur ołowianych na miedziane.[9] Pomyślne wdrożenie infrastruktury wodociągowej wykonanej z miedzi w różnych miastach, takich jak Toronto, Montreal, Milwaukee i Flint w stanie Michigan, stanowi dowód na to, że ten wartościowy metal jest w stanie usprawnić dostarczanie czystej wody potrzebującym jej społecznościom na całym świecie.

3. PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Według raportu World Energy Outlook 2017 niedawno opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) rozwój elektryfikacji oznacza, że energia elektryczna będzie wykorzystywana w zastosowaniach, które wcześniej opierały się wyłącznie na paliwach, np. pojazdy lub systemy ogrzewania i klimatyzacji.

Globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, ponieważ większe zarobki umożliwiają milionom ludzi korzystanie z urządzeń elektrycznych i systemów klimatyzacji.[10] Postęp, jaki miał miejsce w Indiach i Indonezji, jest szczególnie imponujący, a w 2014 roku tempo elektryfikacji w Afryce Subsaharyjskiej po raz pierwszy osiągnęło poziom wyższy niż wzrost liczby ludności.[11]

Wytworzenie, dystrybucja i przesył energii elektrycznej wymaga dużej ilości miedzi. Miedź stanowi doskonały przewodnik elektryczny i świetnie się sprawdza przy wyższych temperaturach, co umożliwia przyłączenie systemów elektrycznych do większej sieci.

4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU

W 2015 roku 23% globalnej energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Przewiduje się, że w związku ze zwiększeniem mocy wytwórczej elektrowni słonecznych i wiatrowych do 2020 roku wartość ta wzrośnie do 30%.[12]

Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii utrzymuje się na wysokim poziomie na całym świecie. Miedź ma kluczowe znaczenie dla technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak turbiny wiatrowe i panele słoneczne.

W przypadku turbin wiatrowych miedź jest wykorzystywana w przewodach uziemienia, przewodach zasilania, transformatorach, falownikach, zabezpieczeniach odgromowych, a także generatorach i panelach sterowania.[13] W jednej elektrowni wiatrowej może znajdować się od 4 do 15 milionów funtów miedzi.[14]

Miedź jest też istotnym elementem systemów energii słonecznej, ponieważ zwiększa wydajność, niezawodność i sprawność fotowoltaicznych ogniw i modułów. Niezwykłe właściwości w zakresie przewodności elektrycznej i cieplnej odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu, przechowywaniu i dystrybucji energii słonecznej.[15]

5. ROSNĄCE ZNACZENIE ODPORNYCH BUDYNKÓW

Obecnie globalny sektor budowlany jest odpowiedzialny za około 30% całkowitego zużycia energii, a potencjał oszczędności energii w tej branży jest znaczny.[16]

Wzrost zapotrzebowania na zrównoważone budynki sprawił, że ekologiczne konstrukcje stały się bardziej rentowne i pożądane na globalnym rynku budowlanym.

Chiny dokładają wszelkich starań, aby zwiększyć zakres stosowania ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Zgodnie z założeniami XIII Planu Pięcioletniego dotyczącymi energooszczędnych budynków i rozwoju budownictwa ekologicznego 50% wszystkich nowo powstałych budynków miejskich będzie musiało mieć certyfikat ekologiczny. Już ponad 90% właścicieli budynków komercyjnych w Chinach planuje posiadać co najmniej jeden budynek zero- lub prawie zeroenergetyczny w ciągu kolejnych dziesięciu lat.[17]

Unia Europejska także nie ustaje w wysiłkach w tej dziedzinie. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE w ramach Porozumienia paryskiego oraz stanowi ważną część pakietu czystej energii (Clean Energy Package).

TZastosowania miedzi w budownictwie są niemalże nieograniczone. Niektóre z nich to pokrycie dachów i ścian, oblachowanie, rynny i rynny pionowe, instalacje elektryczne i wodociągowe, systemy ogrzewania i wentylacji oraz elementy ozdobne.

Miedź jest niezwykle wytrzymała i nie wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji budynku. Inne korzyści zapewniane przez miedź w budownictwie obejmują odporność na korozję i utlenianie, niskie koszty konserwacji, niewielką wagę oraz właściwości przeciwbakteryjne.