NAJLEPSZE PRAKTYKI

Dbałość o bezpieczeństwo napędza rozwój automatyzacji

Automatyzacja polega na optymalizacji bezpieczeństwa i wydajności za pomocą maszyn, systemów kontroli oraz technologii informatycznych. Większość procesów w górnictwie bazuje na konwencjonalnych i mechanicznych metodach wydobycia, a automatyzacja dopiero teraz wkracza w fazę zdalnego zarządzania. Okazjonalnie stosowane są częściowo zautomatyzowane i zautomatyzowane sprzęty. W przemyśle górniczym czynnikami motywującymi do wprowadzania procesu automatyzacji są takie kwestie jak bezpieczeństwo, zdrowie i produktywność.

W branży tej nie wprowadza się automatyzacji bez konkretnego powodu. W wielu sytuacjach to właśnie reakcja, doświadczenie i ocena operatora pomagają osiągnąć optymalną równowagę między zdrowiem, bezpieczeństwem i produktywnością.

Do automatyzacji przeznacza się zazwyczaj żmudne i proste czynności, a także te zadania, które wymagają większej precyzji. Ludzie nie wypadają najlepiej w zadaniach wymagających precyzji, a wykonując powtarzalne, nudne czynności, szybko tracą koncentrację.

AUTOMATYZACJA MOŻE ZWIĘKSZYĆ ZADOWOLENIE Z PRACY

Firma Anglo American odkryła, że jakość, jaką udaje się uzyskać poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, ma wpływ nie tylko na produktywność, ale też na postawę operatora. Dzięki automatyzacji może on wykonywać więcej zadań o większej różnorodności, przez co wzrasta jego poziom zadowolenia z pracy i jej jakość. Zmienia się również jego spojrzenie na cały proces produkcji.

Przykładowo, sekwencja czynności wykonywanych codziennie przez operatorów wozideł w kopalniach odkrywkowych doskonale ilustruje, w jaki sposób kreatywność operatora wpływa na uzyskanie optymalnej wydajności.

W pełni automatyzowane wozidła używane będą wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, np. gdy warunki pracy stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora lub podczas pracy w miejscach odizolowanych, w trudnych warunkach pogodowych lub w nietypowych warunkach, które mogłyby powodować zmęczenie operatora.

Automatyzacja nie jest panaceum na wszystkie problemy, ale jeśli dzięki niej nasza praca może być mniej żmudna, bardziej wydajna i bezpieczniejsza, warto ją stosować.