NAJLEPSZE PRAKTYKI

Definicje zrównoważonego rozwoju

Rozwój projektu Quebrada Blanca 2 zapewnił firmie Teck miejsce w indeksie Dow Jones Sustainability World Index 2018

Po raz dziewiąty z rzędu firma Teck Resources znalazła się w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Podejmowane przez nią działania z zakresu zrównoważonego rozwoju zapewniły jej miejsce wśród 250 najlepiej ocenianych przedsiębiorstw spośród 2500 największych firm z indeksu S&P Global Broad Market Index (BMI).

Firma Teck została oceniona na podstawie dokładnej analizy jej polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Przedsiębiorstwo uzyskało ponadto najwyższą ocenę spośród innych firm z branży górniczej kategoriach przyciągania i utrzymywania utalentowanych pracowników, materialności i łańcuchów dostaw, a także polityki ekologicznej i zarządzania ochroną środowiska.

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialną produkcję surowców definiuje nas jako firmę i stoi u podstaw wszystkiego, co robimy.”

– Don Lindsay, prezes i dyrektor generalny, Teck

Firma Teck ma wszechstronne podejście do zrównoważonego górnictwa, a w swoich działaniach skupia się na zagadnieniach takich jak „społeczność, pracownicy, woda, energia, zmiany klimatyczne, powietrze i różnorodność biologiczna”. Kierując się tymi założeniami, firma Teck doskonale spełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i świetnie odnajduje się wśród innych firm członkowskich organizacji International Copper Association.

Firma Teck otrzymała ponadto zezwolenie organu regulacyjnego na przeprowadzenie projektu Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) w pobliżu miejscowości Pica w regionie Tarapacá w północnym Chile. Projekt ten jest rozszerzeniem działań przeprowadzonych w ramach projektu Quebrada Blanca Phase 1 (QB1) i wyróżnia się niskimi kosztami utrzymania, wstępnie zatwierdzonym okresem trwania wynoszącym 25 lat oraz znacznym potencjałem w zakresie rozwoju.

Sukces napędzany energią słoneczną
Firma Teck zobowiązała się, że do 2030 roku zwiększy wykorzystanie energii odnawialnej do 100 MW, aby ograniczyć emisję ditlenku węgla. W dążeniu do tego celu niezwykle istotne znaczenie — dzięki wykorzystaniu elektrowni słonecznej z projektu QB1 — będzie odgrywał projekt QB2 . W fazie pierwszej projektu firma Teck nawiązała współpracę z firmą AES Gener S.A., która jest głównym producentem elektryczności w Chile. Celem przedsięwzięcia było zbudowanie elektrowni dostosowanej do czerpania zasilania z energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biomasy. Zgodnie z założeniem zakład ten miał posiadać moc wytwórczą na poziomie 21 MW i dostarczać 55 gigawatogodzin energii rocznie.

Elektrownia powstała w ramach projektu QB1. Zajmuje teren o powierzchni 800 000 metrów kwadratowych i spełnia jedną trzecią zapotrzebowania kopalni Quebrada Blanca na energię. Zakład będzie w dalszym ciągu wykorzystywany w ramach projektu QB2. Projekt uwzględnia ponadto sprawdzone technologie, takie jak koncentrator o wydajności 140 000 ton na dzień, składowisko odpadów, rurociągi transportujące wodę i koncentrat oraz port wysyłkowy.

Dzięki zasilaniu kopalni Quebrada Blanca za pomocą energii słonecznej inicjatywa ta jest wiodącym projektem w Chile w zakresie produkcji czystej energii odnawialnej.”

– Marcos Cid, starszy inżynier elektryk, Teck.

Czasy dobrobytu
Firma Teck rozpoczęła rekrutację oraz szkolenie pracowników do budowy i obsługi projektu QB2. Firma dokładnie konsultuje wszystkie plany z agencjami rządowymi i lokalnymi społecznościami. Podobnie jak w przypadku projektu QB1 inicjatywa QB2 będzie się wiązać ze znacznymi korzyściami ekonomicznymi i społecznymi dla kraju i regionu. Powstaną nowe miejsca pracy i będzie odprowadzane więcej podatków. Na czas budowy powstanie 11 000 miejsc pracy, a po uruchomieniu projektu dodanych zostanie ponad 2000 bezpośrednich i pośrednich stanowisk.

Firma Teck chce wspierać rodzimych mieszkańców obszarów, w których prowadzi działalność, aby mogli oni w pełni czerpać korzyści ekonomiczne wynikające z odpowiedzialnej produkcji surowców.”

– Don Lindsay, prezes i dyrektor generalny, Teck

Wolność i dostęp do informacji
Tworząc plany projektu QB2, firma Teck przeprowadziła szereg szczegółowych konsultacji z lokalnymi społecznościami. Proces rozpoczęto w 2013 roku, kiedy to osoby odpowiedzialne za planowanie projektu zaczęły nawiązywać kontakt z mieszkańcami regionów Altiplano i La Pampa (około 1500 osób).

Lokalne organizacje zgromadziły dane społeczne i środowiskowe związane z planowaniem i realizacją projektów na rzecz społeczności. Po przeanalizowaniu tych danych firma Teck ustanowiła program finansowania czterech związków zawodowych lokalnych rybaków i zbieraczy wodorostów.

Współpraca z tymi związkami umożliwiła zgromadzenie i analizę danych morskich i środowiskowych, które wyznaczyły następnie kierunek działania w procesie długoterminowego planowania. Konsultacje ze społecznością przyczyniły się do zaprojektowania systemu dyfuzyjnego do nowego zakładu odsalania wody — który będzie pierwszym ego typu obiektem w regionie Tarapacá — a także do podjęcia decyzji o wybudowaniu nowej drogi dostępowej do linii brzegowej.

O firmie Teck Resources Ltd.

Teck to największa zdywersyfikowana kanadyjska firma z branży wydobycia surowców. Jej siedziba znajduje się w Vancouver. Firma Teck stawia duży nacisk na odpowiedzialne górnictwo i produkcję surowców mineralnych w różnych jurysdykcjach. Działalność przedsiębiorstwa skupia się przede wszystkim na miedzi, a dodatkowo również na węglu metalurgicznym, cynku i energii. Firma Teck ma cztery działające kopalnie w Kanadzie, Chile i Peru oraz zakłady produkcji miedzi w Ameryce Północnej i Południowej.

O projekcie Quebrada Blanca 2

Projekt Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) to jeden z największych nierozwiniętych projektów dotyczących miedzi. Firma Teck ma 60% udziałów w firmie Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA, która jest właścicielem projektu QB2. Firmy Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corp. łącznie mają 30% udziałów w firmie Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA. ENAMI, chilijska agencja państwowa, ma natomiast 10% udziałów bez finansowania. Pierwsza produkcja miedzi ma się rozpocząć w połowie 2021 roku.

O indeksie Dow Jones Sustainability Index

Indeks Dow Jones Sustainability Index śledzi działania globalnych liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju i co roku dokonuje oceny 2500 największych publicznych firm na całym świecie. Pod uwagę branych jest wiele różnych czynników, w tym praktyki zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Listę DJSI na zlecenie firmy Dow Jones sporządza firma RobecoSAM, która specjalizuje się w dziedzinie zrównoważonego inwestowania.

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance to sieć regionalnych centrów przetwórstwa miedzi i firm odgrywających w nich kluczową rolę. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.