Pomimo ciągle rosnącego zapotrzebowania na miedź metal ten jest obecnie dostępny w większych ilościach niż kiedykolwiek wcześniej. Biorąc jeszcze pod uwagę możliwość wielokrotnego poddawania miedzi recyklingowi, raczej nie jest prawdopodobne, aby zasoby miedzi znacznie się zmniejszyły.
Dostępność oparta jest na koncepcji rezerw i zasobów. Rezerwy to złoża, które odkryto i uznano za opłacalne. Zasoby rudy obejmują z kolei rezerwy oraz nieodkryte jeszcze złoża, których istnienie zakłada się na podstawie badań geologicznych. Według amerykańskiej agencji US Geological Survey rezerwy miedzi wynoszą 690 milionów ton, a zasoby rudy mogą przekraczać nawet 5000 milionów ton. Oczekuje się, że aktualne i przyszłe poszukiwania miedzi wykażą większą ilość zarówno rezerw, jak i znanych zasobów. Według USGS od roku 1950 rezerwy miedzi utrzymywane są na poziomie wystarczającym na 40 lat, a zasoby rudy – na ponad 200 lat.