NAJLEPSZE PRAKTYKI

Dostarczanie ciepła do obszarów miejskich


Zakład Aurubis i enercity będą korzystać z ciepła przemysłowego do zasilania dzielnicy Hamburga Hafencity-Wschód. Po raz pierwszy cała dzielnica będzie więc całkowicie zaopatrywana w ciepło przemysłowe.

Ciepło jest wydzielane, gdy dwutlenek siarki przekształca się w kwas siarkowy w czasie wytapiania miedzi i jest ono prawie wolne od dwutlenku węgla (CO2). ). Korzystanie z tego ciepła pozwoli zmniejszyć emisję CO2 o 20 000 ton rocznie, zarówno dzięki jego wykorzystaniu w Hafencity-Wschód jak i w zakładzie, gdzie zastąpi ono gaz ziemny stosowany obecnie do wytwarzania pary. Tylko w Hafencity-Wschód zaoszczędzi się około 4 500 ton CO2 rocznie do roku 2029.

Zakład Aurubis w Hamburgu posiada trzy linie, z których każda może dostarczyć 160 mln kilowatogodzin (kWh) rocznie. Jedna linia wystarczy do zaopatrzenia dzielnicy Hafencity-Wschód, przy czym oczekuje się, że w przyszłości pozostałe dwie linie zostaną również przekształcone.

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO I PRZYJAZNEGO DLA KLIMATU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

Umowa ta to jeden z dziesięciu przykładów w projekcie „Okręt flagowy energooszczędnego wykorzystania ciepła przemysłowego” rozpoczętym przez Niemiecką Agencję Energii.

Aurubis inwestuje 17 mln euro w przekształcenie zakładu, łącznie z przesunięciem ciepłociągu do granicy zakładu. Inwestycja ta w trzydziestu procentach zostanie sfinansowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Energii.

Za odbieranie, zabezpieczenie i transportowanie ciepła z zakładu odpowiedzialna jest spółka enercity. Zbuduje ona nowy ciepłociąg i elektrownię, aby zrównoważyć wahania ilości ciepła przemysłowego Firma zainwestuje około 16 mln euro, z czego około trzydzieści procent zostanie przekazane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dzięki tej inwestycji Hamburg stałby się pierwszym całym okręgiem prawie całkowicie zaopatrywanym w ciepło przemysłowe. Wykorzystanie wszystkich trzech linii mogłoby zapewnić dostawę blisko 500 mln kWh ciepła i zmniejszyć emisję CO2 o około 140 000 ton każdego roku..

Źródło