NAJLEPSZE PRAKTYKI

Dostęp do wody pitnej

Na świecie 780 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody, a przy szybko rosnącej liczbie ludności pozostaje to jednym z najtrudniejszych celów do osiągnięcia w zakresie rozwoju.

Rura instalacyjna stanowi jeden z najstarszych sposobów wykorzystania miedzi i dlatego odgrywa ona istotną rolę, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Chociaż inne technologie zastąpiły miedź na niektórych rynkach, miedź stanowi sprawdzoną, bezpieczną technologię transportowania i dostarczania wody pitnej do domów i przedsiębiorstw.

Znaczenie właściwych materiałów w instalacjach wody pitnej obrazuje niekorzystna sytuacja w miejscowości Flint w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Następujące tam wypłukiwanie ołowiu ze starych wodociągów ma istotny negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Miejscowi urzędnicy rozważają zastąpienie wodociągów ołowianych miedzianymi, gdyż miedź zapewnia wysoką wydajność i znaczące korzyści środowiskowe.

Flint powoduje rosnącą świadomość potrzeby kontroli i ewentualnego zastąpienia starych wodociągów, które mogłyby z biegiem czasu stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Sprostanie wyzwaniu dotyczącemu zrównoważonego zaopatrzenia w wodę

W roku 2013 firma BHP Billinton zatwierdziła inwestycję o wartości 1 972 mln USD na wsparcie działalności w kopalni Escondida w Chile, przez wybudowanie nowej instalacji odsalania wody morskiej o wydajności 2 500 litrów na sekundę.

Celem projektu było zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w wodę kopalni Escondida, gdyż zużycie wody zwiększyło się przy osiągnięciu dziennej produkcji koncentratu miedzi OGP1 wynoszącej 152 000 ton. Budowa nowej instalacji odsalania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku i obejmuje budowę dwóch rurociągów, czterech stacji pomp wysokociśnieniowych, zbiornik na terenie kopalni oraz infrastrukturę wysokiego napięcia obsługującą tę instalację. Nowy obiekt został otwarty w 2017 roku i został nagrodzony tytułem „Zakładu Przemysłowego Odsalania Roku” przez spółkę Global Water Intelligence.

Zapewnienie zrównoważonego zaopatrzenia w wodę na Pustyni Atakama stanowi główny priorytet dla wszystkich chilijskich producentów miedzi, a zatem zatwierdzenie przedsięwzięcia Escondida Water Supply (EWS) (Zaopatrzenie w wodę – kopalnia Escondida) jest znaczącym kamieniem milowym. Nowa instalacja odsalania zminimalizuje uzależnienie od warstw wodonośnych w regionie, co pomoże spełnić wymagania środowiskowe.

Więcej informacji o EWS można znaleźć tutaj.

Źródło: UN Water, 2013 World Water Day, International Year of Water Cooperation