NAJLEPSZE PRAKTYKI

Energia i górnictwo: Wyzwania rodzą nowe możliwości

WYZWANIE

W miarę zagospodarowywania zasobów miedzi, wydobycie rudy rozpoczyna się w miejscach położonych najbliżej powierzchni. W miarę ubywania tych zasobów, urządzenia muszą wydobywać rudę na coraz większej głębokości. Głębsze wykopy powodują konieczność pokonywania dłuższych i stromych dróg przez pojazdy ciężarowe w celu dostarczenia rudy do zakładu przetwórczego, zwiększając zużycie oleju napędowego, co powoduje większe zużycie energii i zwiększone emisje gazów cieplarnianych.

Ponadto, aby zwiększyć opłacalność przedsięwzięcia, ruda o wyższej zawartości miedzi jest zazwyczaj przetwarzana we wczesnej fazie życia kopalni, a dopiero potem ruda o niższej zawartości miedzi. Na przykład, w należącej do spółki Teck firmie Highland Valley Copper Operations przetwarzana była ruda o zawartości miedzi wynoszącej 0,47% w roku 1988, która spadła do 0,30% w roku 2012. Obniżanie gatunku rudy oznacza, że należy przemieścić i przetworzyć większe ilości materiału, aby uzyskać tę samą jakość produktu końcowego.

To połączenie wydłużonych odległości transportu i obniżania gatunku rudy zwiększa zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych w celu wyprodukowania każdej tony produktu w okresie życia kopalni.

CO ROBI SPÓŁKA TECK?

Podczas gdy profil energetyczny operacji będzie zazwyczaj wykazywał zwiększone zużycie energii wraz z upływem czasu, celem jest zminimalizowanie wpływu zwiększającego się zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Cele dotyczące energii skupiają się na realizowaniu przedsięwzięć, które zwiększają efektywność energetyczną, a tym samym ograniczają emisje gazów cieplarnianych na każdym etapie życia kopalni. Może się to odbywać w formie wykorzystania alternatywnych źródeł energii takich jak wiatr.

Należy przypuszczać, że w przyszłości projekty zagospodarowania nowych zasobów będą realizowane w jeszcze bardziej odległych lokalizacjach, być może z materiałem niższego gatunku, który jest trudniejszy do wydobycia i przetworzenia. Wszystkie te czynniki sugerują, że górnictwo stanie się przypuszczalnie jeszcze bardziej energochłonne. To spowoduje, że wyzwaniem stanie się zmniejszenie energochłonności i związanych z nią emisji gazów cieplarnianych. Mając to na uwadze, Teck ustanawia cele dotyczące projektowania nowych przedsięwzięć w taki sposób, aby zapewnić ciągłą ocenę najlepszych praktyk dla przyszłych działań.