NAJLEPSZE PRAKTYKI

Energia słoneczna wypiera olej napędowy jako źródło zasilania kopalni miedzi Milpillas

Duńska firma Arcon-Sunmark wybudowała największą elektrociepłownię słoneczną w Ameryce Północnej jako gotowe rozwiązanie mające zasilać kopalnię miedzi Milpillas należącą do koncernu Industrias Peñoles w stanie Sonora w północno-zachodnim Meksyku.

Wykorzystanie energii słonecznej zamiast spalania oleju napędowego w bojlerach pozwoli ograniczyć emisje CO2 z kopalni o około 3000 ton rocznie. Ponadto elektrociepłownia umożliwi koncernowi Industrias Peñoles znaczną redukcję kosztów.

Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 6270 m2, a całkowita wydajność systemu to 8600 MWH/rok. Jest to nie tylko pierwszy solarny system ogrzewania na dużą skalę zastosowany przez tę firmę górniczą, ale także najtańsza dostępna opcja w przemyśle górniczym. Firma Arcon-Sunmark wybudowała dla chilijskiej firmy górniczej Codelco elektrociepłownię słoneczną Pampa Elvira, która jest jednym z największych solarnych systemów ogrzewania na świecie. Dzięki lokalizacji w jednym z najbardziej słonecznych stanów Meksyku elektrociepłownia Pampa Elvira będzie w stanie osiągnąć uzysk solarny trzykrotnie większy od podobnego obiektu w Danii.

Kopalnia Milpillas rozpoczęła produkcję w 2006 roku. Koncern Peñoles zapowiedział wówczas, że spodziewa się wydajności na poziomie 56 000 ton katod miedzianych rocznie.

Globalny wzorzec w zakresie wykorzystania energii odnawialnej

Kopalnia miedzi i złota DeGrussa dąży do tego, aby po zakończeniu budowy elektrowni słonecznej o mocy 10,6 MW, która osiągnie pełną zdolność produkcyjną w 2016 roku, służyć jako wzorzec w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w przemyśle górniczym. Ten nowoczesny projekt będzie największą w Australii zintegrowaną elektrownią słoneczną niepodłączoną do sieci energetycznej z możliwością magazynowania energii. Firma Sandfire bierze udział w tym projekcie jako część dużego międzynarodowego konsorcjum, które będzie właścicielem obiektu i będzie odpowiedzialne za jego finansowanie, rozwijanie i obsługę.

Projekt ma stanowić wzór do naśladowania na skalę globalną. Firmy w nim uczestniczące liczą na to, że będzie on zachętą do dalszego rozwoju w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w kopalniach. Plan wymiany wiedzy ma następujące cele:

  • Opublikować podsumowania wyników operacyjnych, aby pomóc firmom wydobywczym w ocenie ryzyka, jakie niesie ze sobą wdrożenie szeroko rozpowszechnionej energii odnawialnej w elektrowniach wykorzystujących olej napędowy;
  • Przedstawić potencjalne oszczędności kosztów i oleju napędowego, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu energii odnawialnej w zakładach górniczych;
  • Przeanalizować krzywą kosztów oraz kluczowe wydarzenia, które umożliwiłyby ekonomiczne wprowadzenie w Australii szeroko rozpowszechnionych rozwiązań fotowoltaicznych bez konieczności pozyskiwania dotacji.

Pozwoli to ograniczyć koszty wdrażania pionierskiego rozwiązania oraz zmienić sposób postrzegania ryzyka, jakie niosą ze sobą systemy niepodłączone do sieci energetycznej, a wyróżniające się krytycznym obciążeniem oraz wysokim stopniem rozpowszechnienia.

“Projekt elektrowni słonecznej DeGrussa ma szansę ograniczyć zużycie oleju napędowego w kopalni i jest wyrazem naszego nieustannego dążenia do redukcji kosztów.”

Dyrektor zarządzający firmy Sandfire, Karl Simich