NAJLEPSZE PRAKTYKI

Firma Anglo American skaluje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Globalny lider wprowadza nową strategię CSR

Przywództwo, środowisko, rozkwit społeczności, zaufanie
Firma Anglo American wprowadziła innowacyjną strategię. Pozwala ona na zwiększenie wydajności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie rozsądnego zużycia wody oraz wzrost opłacalności w skali globalnej. Dzięki tej nowej strategii udaje się przyspieszyć — i lepiej komunikować —postępy w zakresie głównych obszarów zrównoważonego rozwoju, które nieustannie napędzają się wzajemnie.

Plan ten jest systematycznie formułowany w celu skalowania zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie zachęcania wszystkich udziałowców i grup udziałowców do wzajemnego zaufania i przejrzystości.

Po solidnych wewnętrznych i zewnętrznych konsultacjach oraz analizie ryzyka i możliwości firma Anglo przedstawiła swoje trzy strategiczne filary — „Godny zaufania lider, rozkwit społeczności, zdrowe środowisko”. Wszelkie pozostałe założenia istniejącego planu FutureSmart Mining™ firmy Anglo. Ważne jest również zobowiązanie firm górniczych do spełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Skalowanie odporności
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem i mniejszą zawartością miedzi w rudach firmy górnicze starają się odnaleźć miedź w odległych zakątkach świata. Firmy górnicze muszą dokładnie i systematycznie zajmować się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju swoich działań, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze środowiskiem, społecznościami i regionami. Kwestie te są naprawdę istotne, szczególnie biorąc pod uwagę infrastrukturę przemysłową całego przedsięwzięcia — od kopalni i związanych z nią obiektów po drogi, autostrady i drogi kolejowe oraz porty głębokowodne.

“Jeśli firma Anglo-American ma odegrać rolę w tworzeniu zrównoważonej przyszłości i poprawie jakości życia wszystkich ludzi, musimy być gotowi kwestionować nasz sposób działania oraz siebie samych poprzez zmianę schematów prowadzenia działalności górniczej.”

– Mark Cutifani, dyrektor generalny firmy Anglo American

Wyjście poza schematy”
Obecnie dostępnych jest wiele możliwości, a firma Anglo jest na dobrej drodze do zmiany sposobu funkcjonowania całego przemysłu górniczego.

Konkretne cele obejmują obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 30% zwiększenie wydajności energetycznej o 30% oraz zmniejszenie pozyskiwania wody pitnej o 50% w regionach dotkniętych niedoborem wody, co jest głównym problemem, z jakim zmagają się firmy górnicze na całym świecie.

W 2017 roku emisji gazów cieplarnianych wynosiły łącznie 4,8 milionów ton, co stanowi spadek o 21% względem początkowych prognoz. Cele na rok 2020 dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych różniły się o 22% względem przewidywanych emisji w przypadku prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób.

Ponadto firmie Anglo udało się osiągnąć oszczędność energii na poziomie 6% względem przewidywanych wartości w przypadku prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób. Łącznie dzięki 320 projektom dotyczącym wydajności energetycznej oraz usprawnienia działalności w ostatnim roku udało się zaoszczędzić 6,4 miliona gigadżuli energii.

W perspektywie długoterminowej firma Anglo planuje wybudować kopalnię pozbawioną węgla i zasilaną w 100% zieloną energią. Jest to wielowymiarowe podejście, które przynosi niezwykłe rezultaty. Dzięki holistycznemu ekologicznemu podejściu do kwestii zaopatrzenia — stanowiącemu istotny element nowej strategii — od 2016 roku całkowite roczne zużycie energii spadło ze 105 milionów gigadżuli do 97 milionów gigadżuli.

Stąpanie po wodzie
Wpływ na środowisko i zasoby biotyczne jest bardzo ważny dla wiodących firm z branży miedzianej. W firmie Anglo oszczędność wody jest jedną z najważniejszych kwestii. W 2017 roku połowa spośród wszystkich lokalizacji należących do tej firmy górniczej cierpiała na niedobór wody, dlatego globalne prognozy przewidują, że do 2030 roku niedobór wody może osiągnąć poziom 40%.

“Spełnienie tych zobowiązań pozwoli zmienić sposób prowadzenia działalności firmy Anglo”

-Mark Cutifani, dyrektor generalny firmy Anglo American

Firma Anglo dąży do realizacji celów na rok 2020 dotyczących ograniczenia zużycia wody morskiej o 20% w porównaniu z prowadzeniem działalności w dotychczasowy sposób. Jednocześnie przedsiębiorstwo zamierza poddawać recyklingowi około 75% wody używanej w swoich kopalniach. Inne sposoby oszczędzania wody dotyczą łamania i mielenia rud. W tym przypadku możliwe będzie ponowne używanie 80% przetworzonej wody. W przyszłości firma Anglo planuje przejście na system niewymagający użycia wody w kopalniach.

Jest to tylko część przykładów pokazujących, w jaki sposób zrównoważona energia i strategia oszczędzania wody są ze sobą związane w firmie Anglo. Wiele firm górniczych z całego świata czerpie inspirację z podejmowanych przez firmę Anglo działań w kierunku ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki regionalnej oraz lokalnych społeczności — co obejmuje tworzenie nowych miejsc pracy oraz możliwości edukacyjnych.

O organizacji Copper Alliance®
Copper Alliance® to sieć regionalnych centrów przetwórstwa miedzi i firm odgrywających w nich kluczową rolę. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.

O firmie Anglo American
Anglo American plc to zdywersyfikowana, międzynarodowa firma górnicza z siedzibą w Johannesburgu w RPA oraz w Londynie w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwo jest również dużym producentem miedzi i ma cztery kopalnie tego metalu w Chile.

O inicjatywie FutureSmart Mining™
Metody działania firmy Anglo, opracowane w drodze konsultacji z udziałowcami i różnymi obszarami działalności firmy, osadzone są w inicjatywie FutureSmart Mining™, która polega na stosowaniu najnowszych technologii i innowacyjnego myślenia. Inicjatywa ta przewiduje współpracę w celu zapewnienia bezpiecznego, bardziej wydajnego i zrównoważonego wydobycia, a także uwzględnienie potrzeb każdej społeczności zamieszkującej obszar prowadzenia działań górniczych.