NAJLEPSZE PRAKTYKI

Firma Rio Tinto zwiększa skalę zrównoważonego rozwoju w Mongolii

Kolejny sukces wiodącej firmy górniczej przy współpracy z urzędem ds. rozwoju społecznego

Wyzwanie

Pustynia Gobi na południu Mongolii to jedno z najbardziej nieprzystępnych miejsc na ziemi. Jej mieszkańcy, którzy w większości są nomadycznymi pasterzami, wyróżniają się odwagą, zaradnością i nieustępliwością. Żyją oni na rozległych, często mroźnych obszarach, praktycznie pozbawionych flory i fauny. Innym częstym problemem są też silne burze piaskowe na terenie Chin kontynentalnych, które nękają miasta oddalone nawet o setki kilometrów.

Na obszarze tym działa kopalnia Oyu Tolgoi (OT), która stanowi jedne z największych i najtrudniejszych złóż miedzi. Należy ona do mongolskiego rządu oraz do firm Rio Tinto i Turquoise Hill Resources. Pomimo technicznych komplikacji i trudnego terenu najnowszy projekt firmy Rio ma kluczowe znaczenie dla bezprecedensowej, wynikającej z potrzeb rynku transformacji jednej z najbiedniejszych, ale dynamicznie rozwijających się gospodarek.

Kopalnia oraz płynące z niej korzyści gospodarcze i w zakresie zrównoważonego rozwoju są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Cele zrównoważonego rozwoju odgrywają również istotną rolę w kompleksowej strategi „4P” firmy Rio: Performance (wydajność), Portfolio, Partners (partnerzy) i People (ludzie). Kopalnia OT jest doskonałym przykładem surowcowego zróżnicowania gospodarczego.

Rozwiązanie

W styczniu firma Rio wraz z mongolskim rządem podjęła specjalną inicjatywę w celu wspierania rozwoju lokalnej społeczności i poszukiwania surowców. Otworzyła ona w stolicy Mongolii nowy urząd, Mongolia Delivery Centre (MDC), który zatrudnia 80 osób i wspiera kopalnię OT na poziomie lokalnym oraz firmę Rio na poziomie globalnym. Pracują w nim analitycy danych i inżynierowie oprogramowania z zespołu ds. systemów informatycznych i technologii.

Jedną z priorytetowych kwestii, jaką zajmują się pracownicy centrum MDC, jest zrównoważony rozwój społeczności Khanbogd zamieszkującej w pobliżu kopalni. Duża część pracy została już wykonana — firma Rio zapewniła społeczności Khanbogd stałe źródło zasilania, uszczelniła lokalne drogi i przekazała fundusze na nowe placówki edukacyjne i zdrowotne. Obecnie budowany jest też nowy system zbiorczego zaopatrzenia w wodę oraz obiektów gospodarki odpadami.

Dzięki solidnej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym firmie Rio oraz jej partnerom udało się już utworzyć w Mongolii bezprecedensowy zrównoważony ekosystem. Dzięki łańcuchom dostaw i innym działaniom gospodarczym górnictwo stanowi 90 procent krajowego eksportu i odpowiada za jedną trzecią PKB w kraju, którego obszar jest wielkości Australii, a liczba ludności to zaledwie 3,1 milionów.

“Firma Rio jest pełni zaangażowana w działania w kopalni Oyu Tolgoi i w Mongolii. Naszym celem jest zapewnienie młodym Mongołom możliwości kariery na scenie międzynarodowej. Jest to sytuacja, w której każdy odnosi korzyści.”

– Jean-Sébastien Jacques, Rio Tinto dyrektor naczelny

Kopalnia OT, zatrudniająca 14 000 pracowników, z czego 94 procent stanowią Mongołowie, jest największym pracodawcą w sektorze prywatnym. 75 procent pracowników kopalni to inżynierowie, fachowcy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Łącznie firma Rio zainwestowała w Mongolii 7 miliardów USD. Kwota ta obejmuje wypłaty, zapłaty dla dostawców, inwestycje w lokalne społeczności oraz 1,5 miliarda USD przeznaczone na podatki, tantiemy i inne płatności na rzecz rządu.

Wyniki

Stosując się do 70 praw krajowych i norm zarządzania, firma Rio ma silne więzi z mongolskim rządem. Ma on otrzymywać ponad 50 procent korzyści gospodarczych z kopalni OT przez przewidywany czas jej eksploatacji wynoszący około 50 lat.

We współpracy z mongolskim Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki firma Rio rozwinęła system edukacji technicznej i zawodowej oraz system szkoleń, inwestując w tę inicjatywę 126 milionów USD. Od 2015 roku udało się dzięki temu zbudować i zmodernizować centra szkoleniowe w siedmiu miastach, zapewnić szkolenia dla 1200 nauczycieli oraz zorganizować setki stypendiów dla mongolskich uczniów w kraju i za granicą.

Dzięki bezpośredniej i pośredniej współpracy z ponad 630 mongolskimi firmami — odpowiadającymi za ponad połowę wszystkich krajowych zamówień publicznych — firma Rio i kopalnia OT są również liderami w zakresie zaangażowania sektora prywatnego. Koncentrując się na mocy wytwórczej i technologii, firma Rio stosuje pionierską strategię „Wyprodukowano w Mongolii”, aby przyczynić się do poprawy łańcuchów dostaw.

O firmie Rio Tinto
Założona w 1873 roku firma Rio Tinto plc jest jedną z wiodących zdywersyfikowanych międzynarodowych firm górniczych. Jej główne siedziby znajdują się w Londynie i Melbourne. Firma zatrudnia 50 000 pracowników i prowadzi działalność związaną z miedzią w Australii, Mongolii, Chile, USA i Indonezji.

O firmie Turquoise Hill and Oyu Tolgoi
Kopalnia miedzi i złota Oyu Tolgoi (OT), zlokalizowana na pustyni Gobi, jest w 34 procentach własnością rządu Mongolii, a w 66 procentach należy do firmy Turquoise Hill Resources. Z kolei firma Turquoise należy w 51 procentach do firmy Rio. Kopalnia OT, zlokalizowana około 80 km na północ od granicy z Chinami, jest jedną z największych kopalni dobrej jakości miedzi na świecie.

O organizacji Copper Alliance®
Copper Alliance® to sieć regionalnych centrów promocji miedzi i wiodących w tej branży firm. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.