NAJLEPSZE PRAKTYKI

Fundacja KGH Polska Miedź zapewnia zrównoważony rozwój w kraju

Jako jedno z wiodących europejskich przedsiębiorstw górniczych, KGHM wyróżnia się na wiele sposobów. . Przykładowo, jego podstawowa strategia zrównoważonego rozwoju jest w pełni dostosowana do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), stanowiących priorytet dla wszystkich członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (International Copper Association).

W związku z tym KGHM ustanowił własną Fundację przynoszącą korzyści polskim społecznościom zamieszkałym w pobliżu niektórych największych Europie zasobów czerwonego metalu w Zagłębiu Miedziowym kraju. Pomimo tego, że Polska posiada bogate zasoby miedzi i status jednej z najbardziej dynamicznych gospodarek w Europie, wielu Polaków boryka się z poważnymi problemami dotyczącymi jakości życia wynikającymi z biedy, a Fundacja KGHM Polska Miedź jest jednym z ich najbardziej wiernych adwokatów.

Od początku swojego istnienia, tj. od 2003 r., Fundacja stosuje strategiczne, wielopłaszczyznowe podejście do finansowania zdrowia, bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, nauki i szkolnictwa oraz odnowy dóbr kultury. W sumie umożliwiła ona realizację ponad 3 000 projektów dla innych przedsiębiorstw i instytucji przeznaczając na to ponad 36,6 milionów USD. Tylko w roku 2017 i 2018 KGHM sfinansował 432 projekty o łącznej wartości 3,8 mln USD.

Gdy liczy się każda sekunda

Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez Komisję Europejską prawdopodobieństwo zgonu Polaków z powodu chorób krążenia jest o 60% wyższe aniżeli w przypadku przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej. Świadoma tej statystyki, w 2018 r. Fundacja sfinansowała 400 szkoleń w zakresie pierwszej pomocy dla uczniów szkół lokalnych na zajęciach sportowych. Swój wkład w program szkoleń miał zespół ratowników medycznych z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM, wraz z pielęgniarzami i psychologami. W ramach programu opracowano i rozprowadzono podręczniki szkoleniowe oraz skupiono się na obsłudze sprzętu ratowniczego. Uczniowie byli szkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz w zakresie postępowania w przypadkach napadów padaczkowych, zadławień i złamań.

Stanąć na nogi

Inicjatywy Fundacji dotyczące uczniów rozciągają się na dziedzinę piłki nożnej, która jest bez wątpienia najbardziej popularnym sportem w Polsce. W tym celu Fundacja zapewnia dostęp do zajęć dzieciom z rodzin o niskim dochodzie w wieku od 5 do 10 lat pod kierunkiem profesjonalnych trenerów i zawodników.

„KGHM jest od wielu lat animatorem zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieramy rozwój zawodowych graczy, ale także zwolenników takiego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.”

– Jakub Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Program obejmuje obszary wiejskie i zapewnia jak największej liczbie dzieci udział w treningach, meczach i mentoringu. W sumie Fundacja przeznaczyła w roku 2018 na sport i rekreację kwotę 658 000 USD.

Matematyka i metodologia

Wpływ Fundacji KGHM Polska Miedź sięga również do klas szkolnych i obejmuje „Miedzianą Szkołę Matematyczną”, której celem jest poszerzanie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Program ten jest realizowany dzięki opracowaniu uniwersalnego podręcznika do matematyki, z organizacją corocznego konkursu matematycznego.

Konkurs finałowy obejmuje wykłady prowadzone przez studentów matematyki Politechniki Wrocławskiej. Każdy uczeń, w sumie 400, prowadzi własny mini-wykład powiązany z warsztatami i otrzymuje dyplom oraz niewielkie łamigłówki jako upominki za uczestniczenie w 720 lekcjach. Program kładzie nacisk na praktyczne rozumienie matematyki oraz umiejętności logicznego i teoretycznego myślenia.

Równanie naukowe

Podobnie Fundacja KGHM Polska Miedź wysuwa sposób nauczania szkolnego na pierwszy plan dzięki konkursowi „Laboratoria XXI Wieku” w dziedzinie chemii i fizyki organizowanemu dla młodzieży. W roku 2018 Fundacja przyznała granty o wartości prawie 26 300 USD na nowoczesny sprzęt laboratoryjny dla siedmiu szkół w gminach całego Zagłębia Miedziowego.

„TDzięki konkursowi „Laboratoria XXI Wieku” pięć szkół wzbogaci się o profesjonalne wyposażenie laboratoriów fizycznych i chemicznych.”

– Jarosław Twardowski, Prezes Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Dobre rozwiązania dla medycyny

Fundacja KGHM Polska Miedź służy jako wiodący sponsor finansowy przy zakupie sprzętu medycznego dla szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych i innych placówek zdrowia, głównie w Zagłębiu Miedziowym i na Dolnym Śląsku. Przykładowo, dzięki temu wsparciu zostało utworzone Miedziowe Centrum Zdrowia, które w ubiegłym roku otrzymało środki finansowe na zakupy sprzętu umożliwiające przeprowadzenie ponad 6 000 badań przez centrum endoskopowe. Dostarczyła ona również aparat ultradźwiękowy do kliniki kardiologicznej i pomaga finansować nowe laboratoria kolonoskopowe w Lubinie, Legnicy i Głogowie.

Świadoma historii górnictwa

Fundacja wspiera także obchody rocznic odkrycia ogromnych złóż miedzi w Polsce. Finansuje konferencje dokumentujące bogatą historię górnictwa kraju, która sięga do roku 3500 p.n.e. oraz pierwotnych wytwórców narzędzi w regionie w epoce neolitu. Wraz z kopalniami rudy żelaza, srebra i złota, w czasie tej ery pojawiły się kopalnie miedzi na Śląsku i w Małopolsce, gdzie obecnie działa KGHM.

Zakres i skala programów Fundacji KGHM Polska Miedź odzwierciedlają osiągnięcia KGHM, jednej a najbardziej odpowiedzialnych firm górniczych w Europie. Tymczasem ich źródło odzwierciedla również sukces pracowników czołowego przedsiębiorstwa górniczego. Fundacja stanowi naturalne, symbiotyczne przedłużenie szerokiej działalności KGHM obejmującej Zagłębie Miedziowe w Polsce.

AO spółce KGHM Polska Miedź

Zatrudniając ponad 34 000 pracowników na całym świecie, spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest czołowym wielonarodowym producentem miedzi i srebra. Ze swoją 50-letnią historią przedsiębiorstwo górnicze mające swoją siedzibę w Lubinie obsługuje 9 kopalń odkrywkowych i podziemnych w Polsce, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Chile. Ponadto KGHM jest wiodącym producentem siarczanu miedzi, złota, niklu, molibdenu, ołowiu i metali z grupy platynowców.

O Fundacji KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź została utworzona w roku 2003 na potrzeby lokalnych społeczności KGHM, regionu i narodu polskiego. Od swojego powstania Fundacja umożliwiła realizację ponad 3 000 projektów innych przedsiębiorstw i instytucji i wydała łącznie ponad 36 mln USD na swoją działalność statutową.

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance jest siecią regionalnych ośrodków miedziowych i ich członków odgrywających czołową rolę w branży. Odpowiada ona za kierowanie polityką i strategią oraz finansowanie międzynarodowych inicjatyw i działań promocyjnych. Mająca swoją główną siedzibę w Waszyngtonie, D.C. Organizacja posiada biura w 4 głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska i Ameryka Północna. Programy i inicjatywy Copper Alliance są realizowane w ponad 60 krajach poprzez jej biura regionalne i ośrodki promocji miedzi na szczeblu krajowym.