Miedź ulega całkowitemu recyklingowi. Może być wielokrotnie używana bez utraty swoich właściwości. Miedź z recyklingu można wykorzystywać dokładnie w ten sam sposób, w jaki używa się nowo wydobytej miedzi. Według obliczeń około dwie trzecie z 550 mln ton miedzi wyprodukowanej od roku 1900 jest nadal wykorzystywane w działalności produkcyjnej. Zapotrzebowanie na miedź stale wzrasta. Surowiec ten znajduje wiele zastosowań, ale jak dotąd najczęściej, bo aż w 70% przypadków, miedź używana jest w branży elektrycznej. Pozostałe 30% przypadków to zastosowania nieelektryczne, takie jak powierzchnie dotykowe, materiały budowlane i konstrukcyjne oraz rolnictwo.

 

Wtórne przetworzenie miedzi wymaga o 85% mniej energii niż jej pierwotna produkcja. W skali całego świata pozwala to zmniejszyć emisję CO2 o 40 milionów ton, czyli o tyle, ile wyemitowałoby 16 milionów samochodów.

W ostatnich dziesięciu latach ponad jedna trzecia zużywanej rocznie miedzi pochodzi z recyklingu. Możliwość poddania recyklingowi tak dużych ilości miedzi sprawia, że proces produkcji przebiega w sposób bardziej zrównoważony — zużycie wody i energii jest znacznie niższe, a dodatkowo ograniczona zostaje ilość generowanych odpadów. Recykling nie tylko umożliwia zaspokojenie popytu na rynku, ale, co ważniejsze, pomaga chronić środowisko i zadbać o naszą lepszą przyszłość. Więcej informacji na temat miedzi z recyklingu