NAJLEPSZE PRAKTYKI

Korzyści dla zdrowia publicznego

Badania kliniczne wykazują, że Antimicrobial Copper® (miedź przeciwdrobnoustrojowa) zabija 99,9% zabójczych patogenów, a stosowana w oddziałach intensywnej opieki medycznej, miedź ograniczyła wskaźniki zakażeń szpitalnych nawet do 58%.

W roku 2014 Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadziła, po raz pierwszy w historii, badanie wzrostu zarazków odpornych na antybiotyki i stwierdziła niepokojące ustalenia. Organizacja stwierdziła, że odporność przeciwdrobnoustrojowa w bakteriach (główny przedmiot raportu), grzybach, wirusach i pasożytach stanowi coraz większe zagrożenie w każdej części świata. Raport zidentyfikował istnienie „Problemu na tyle poważnego, że stanowi on zagrożenie dla osiągnięć współczesnej medycyny. Era postantybiotykowa, w której zwykłe infekcje i drobne skaleczenia mogą okazać się zabójcze, jest daleka od apokaliptycznej fantazji, a stanowi bardzo realną możliwość w XXI wieku.”

Zakażenia szpitalne mają charakter epidemiczny, odbierając codziennie życie ponad 1 000 osobom, stanowiąc większą liczbę zgonów niż z powodu HIV i raka piersi razem wziętych. Jest to problem, który istnieje zarówno w świecie rozwiniętym, jak i rozwijającym się, ale jest szczególnie krytyczna w tych ostatnich, gdzie wskaźnik zakażeń szpitalnych może wynosić 40 procent lub więcej.

Dzięki ICA przemysł miedziowy zainwestował ponad 40 mln USD aby wywrzeć wpływ na ten problem społeczny, co doprowadziło do opracowania technologii miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+®). Ponad 80 procent zabójczych bakterii powodujących zakażenia szpitalne jest rozprzestrzenianych przez dotyk człowieka. Miedź w sposób naturalny działa przeciwbakteryjnie, co jest wiadome od stuleci z niepotwierdzonych źródeł sięgających czasów Starożytnej Grecji. W ciągu ostatnich kilku lat jednak, dzięki inwestycjom przemysłu miedziowego i pracy ICA stało się coraz bardziej oczywiste, jak ta naturalna właściwość miedzi może być potężna i ważna.

Skuteczność przeciwbakteryjnej miedzi musiała być udowodniona laboratoryjne. Badania laboratoryjne wykazały, że regularnie czyszczona Miedź Przeciwdrobnoustrojowa zabija ponad 99,9 procent niektórych bakterii w ciągu dwóch godzin ekspozycji. Badanie to spowodowało, że amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zarejestrowała ponad 300 stopów miedzi ze względu na ich korzyści dla zdrowia publicznego. Tym samym EPA po raz pierwszy zaakceptowała rejestrację materiału stałego jako środka korzystnego dla zdrowia publicznego.

W trakcie badań klinicznych finansowanych przez amerykański Departament Obrony, moc Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej została wykazana w warunkach rzeczywistych. W trzech amerykańskich szpitalach sześć najczęściej dotykanych powierzchni w niektórych pomieszczeniach oddziałów intensywnej opieki medycznej
(OIOMów) zostało zastąpionych stopem miedzi. W pomieszczeniach kontrolnych nie dokonano żadnych zmian. Pod koniec badania w pomieszczeniach z powierzchniami dotykowymi ze stopu miedzi wskaźnik zakażeń był o 58% niższy niż w pomieszczeniach kontrolnych.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.