NAJLEPSZE PRAKTYKI

Największe firmy górnicze dają przykład zaangażowania

Firmy Freeport i Teck współpracują ze społecznościami w Chile i Kanadzie

Wydobycie miedzi to jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć na świecie. Obejmuje złożone procesy na wszystkich etapach, od lokalizowania i wydobywania rud bogatych w surowce po oddzielanie, transport i wytapianie. Jego wpływ jest znaczący i długotrwały — projekty górnicze to ogromne przedsięwzięcia działające przez wiele pokoleń i wymagające użycia znacznej ilości sprzętu oraz zatrudnienia setek, a czasem nawet tysięcy, pracowników. Odpowiedzialne górnictwo wymaga na wszystkich etapach — od poszukiwania po rozwój i produkcję — współpracy z lokalnymi społecznościami, aby zadbać o ich dobro.

W Chile, gdzie występują największe na świecie rezerwy miedzi, znajduje się kopalnia Minera El Abra, która jest spółką zależną firmy Freeport McMoRan — jednej z największych firm wydobywających miedź na świecie. W kraju działa też organizacja typu non-profit Fundación Acrux, którą kopalnia Minera El Abra wspiera finansowo w położonym wysoko w Andach regionie Antofogasta, gdzie prowadzi swoją działalność górniczą.

Podstawy dobrego zdrowia 

Fundación Acrux to wyjątkowe przedsięwzięcie zrzeszające przedstawicieli zawodów medycznych, którzy, pracując na zasadzie wolontariatu, oferują usługi medyczne pacjentom z najbardziej odległych pustynnych i górzystych regionów Chile. Kopalnia Minera El Abra finansuje działalność fundacji, aby zapewnić lepszą opiekę medyczną społecznościom z całego regionu. Fundacja ściśle współpracuje z firmą Freeport, chilijskim rządem i chilijską marynarką wojenną (Armada de Chile), aby zapewnić koordynację i wymianę informacji między swoimi programami.

43 wolontariuszy pracujących dla organizacji Acrux i współpracujących z Ministerstwem Zdrowia i marynarką wojenną przeprowadziło łącznie 1734 konsultacje i operacje. W mieście Mejillones pracownicy fundacji wykonali 1045 usług medycznych, w tym 562 konsultacje, 17 zabiegów i 466 badań. W mieście Tocopilla fundacja Acrux przeprowadziła łącznie 689 wizyt, w tym 396 konsultacji, 80 zabiegów, 172 badania i 41 operacji. Organizacja zapewniła specjalistów z zakresu kardiologii, urologii, okulistyki, ginekologii, odżywiania, radiologii, geriatrii i psychologii. Społeczność mogła również skorzystać z konsultacji i zabiegów u specjalistów przeprowadzających badania USG i chirurgów naczyniowych.

Zdrowie ludzi żyjących w pobliżu naszych kopalni jest dla naszej firmy sprawą priorytetową. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspierać tę inicjatywę.”

– Rubén Funes, kierownik Minera El Abra

Zespół specjalistów z fundacji Acrux objął rodziny programami na rzecz walki z otyłością oraz zdrowia dzieci i osób starszych w mieście Tocopilla. Z kolei chilijska marynarka zapewniła transport pacjentów oraz ciężkiego sprzętu, w tym urządzeń do badań ultrasonograficznych, wojskowym helikopterem i statkiem patrolowym. Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zajmowali się koordynacją programów opieki zdrowotnej, umawianiem wizyt, przechowywaniem danych medycznych i monitorowaniem wydatków.

W 2018 roku organizacja Acrux Foundation prowadziła działania w ośmiu miejscach na terenie całego kraju. Łącznie 262 specjalistów przeprowadziło 16 000 konsultacji. Łącznie w działalność organizacji zaangażowało się 590 wolontariuszy z 24 różnych dziedzin medycyny, a także doradztwa, usług społecznych i odżywania.

Partner lokalnej społeczności

W 2018 roku na całym świecie nastąpił znaczny postęp w zakresie realizacji ósmego celu zrównoważonego rozwoju ONZ („Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi”). W tym celu firma Teck Resources zaangażowała w swoje działania rdzenne społeczności zamieszkujące w pobliżu kopalni Highland Valley Copper. Znajduje się ona w obszarze tradycyjnie należącym do plemienia Nlaka’pamux, 9500 km na północ od Chile, w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

W kopalni HVC, która jest jedną z największych na świecie, zatrudnionych jest 1260 pracowników, z czego 95 procent — oraz 26 procent kierowników wyższego szczebla — to osoby z lokalnej społeczności. Ponadto firma Teck ściśle współpracuje z lokalnymi społecznościami, agencjami i rdzennymi grupami, aby łagodzić skutki powodzi i pożarów w regionie i wspierać działania na rzecz niesienia pomocy.

Kompleksowe zobowiązania 

Od 2017 roku firma Teck podpisała cztery umowy z lokalnymi organizacjami reprezentującymi 16 społeczności żyjących w pobliżu kopalni HVC, aby podjąć wspólne decyzje dotyczące kwestii prawnych na podstawie konsensusu. Utworzono protokoły komunikacji oraz społecznościową grupę roboczą do kierowania konsultacjami w sprawie wykorzystania gruntów i działalności kopalni. Grupa ta przeprowadziła również ankietę, aby poznać opinie członków społeczności na temat wycieczek po terenie kopalni oraz jej rekultywacji.

Aby wspierać umowy z tą grupą społecznościową, kopalnia HVC ustaliła wskaźniki wydajności dotyczące wszystkich obszarów wdrażania. Są one kwartalnie kontrolowane przez kierowników projektów wyższego szczebla. Ta procedura kontroli pozwoliła z kolei wykształcić większą świadomość wśród pracowników firmy i członków społeczności na temat istotnych spraw dotyczących działalności i standardów kopalni.

Postępy w zamówieniach publicznych

Najważniejszym punktem umów zawartych przez firmę Teck z rdzennymi społecznościami jest kwestia zaopatrzenia. W ciągu ostatnich dwóch lat wartość procentowa produktów nabywanych od lokalnych dostawców wzrosła do 37%, czyli o 10% względem 2014 roku. Zmiana ta nastąpiła po wprowadzeniu przez kopalnię HVC nowych wytycznych w 2016 roku. Dotyczyły one skuteczniejszego włączania zobowiązań w proces nabywania produktów oraz zwiększenia liczby umów nawiązywanych z rdzennymi firmami przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Od 2017 roku firma Teck otrzymuje informacje zwrotne od społeczności dotyczące zaopatrywania. W ramach tego ciągłego procesu pracownicy firmy Teck regularnie proszą członków społeczności o informacje zwrotne na temat przetargów, a także wysłuchują wszelkich wątpliwości i w razie konieczności wprowadzają działania naprawcze.

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na miedź na rynkach wschodzących globalne firmy wydobywcze muszą prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zgodny z celami zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy podejmowane w tym względzie przez firmę Freeport, Teck i inne przedsiębiorstwa należące do stowarzyszenia International Copper Association służą jako przykład dla producentów miedzi i innych firm działających w tej branży.

O firmie Freeport-McMoRan Inc.

Firma Freeport-McMoRan z siedzibą w Phoenix w Arizonie obsługuje duże, długoterminowe i zróżnicowane pod kątem geograficznym zasoby miedzi, złota i molibdenu. Przedsiębiorstwo jest ponadto największym producentem miedzi będącej w obrocie publicznym. Wśród kopalni należących do firmy Freeport-McMoRan wyróżnić można rejon Grasberg w Indonezji, który jest jednym z największych na świecie złóż miedzi i złota. Przedsiębiorstwo prowadzi również działania w Ameryce Południowej i Północnej, które obejmują kopalnię Morenci w Arizonie, Cerro Verde w Peru oraz El Abra w Chile.

O firmie Teck Resources Ltd.

Teck to największa zdywersyfikowana kanadyjska firma z branży wydobycia surowców. Jej siedziba znajduje się w Vancouver. Firma Teck stawia duży nacisk na odpowiedzialne górnictwo i produkcję surowców mineralnych w różnych regionach. Działalność przedsiębiorstwa skupia się przede wszystkim na miedzi, a dodatkowo również na węglu metalurgicznym, cynku i energii. Firma Teck ma cztery działające kopalnie w Kanadzie, Chile i Peru oraz zakłady produkcji miedzi w Ameryce Północnej i Południowej.

O kopalni Minera El Abra

El Abra to kompleks kopalni odkrywkowych położony ok. 80 km na północ od miasta Calama w chilijskiej prowincji El Loa w regionie Antofagasta. W 51 procentach należy on do firmy Freeport, natomiast 49 procent udziałów ma firma Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). W kopalni El Abra można wyprodukować rocznie 500 milionów funtów katod miedzianych, czyli 125 000 ton dziennie.

O kopalni Highland Valley Copper

Kopalna Highland Valley Copper (HVC) zlokalizowana jest 17 km na zachód od jeziora Logan Lake oraz 50 km na południowy zachód od miasta Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Firma Teck ma 100% udziałów w kopalni HVC, która jest dużym złożem miedzi i molibdenu niskiej klasy.

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance® to sieć regionalnych centrów promocji miedzi i wiodących w tej branży firm. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.