NAJLEPSZE PRAKTYKI

Ograniczanie zużycia wody

Współczesne społeczeństwa potrzebują wody i energii, które są ze sobą powiązane. Do produkcji energii potrzebna jest woda, jednak przeważającą część zużycia wody na świecie stanowi woda do podlewania upraw. Ograniczenie ilości wody wykorzystywanej w rolnictwie wiąże się z ryzykiem zmniejszenia bezpieczeństwa żywnościowego. Jeśli jednak ograniczymy zużycie wody w przemyśle, przyczynimy się do spowolnienia rozwoju ekonomicznego.

Co więc należy zrobić?

Odpowiedź brzmi następująco: powinniśmy zrobić to, co możemy, postępując w sposób systematyczny i planowy, według ustalonych celów i z uwzględnieniem wymiernych efektów.

WODA JAKO RZADKI SUROWIEC

Górnictwo zużywa duże ilości wody. W 2013 roku sama firma Anglo American zużyła 201 milionów m3 wody i to już po uwzględnieniu ponownego użycia i recyklingu około 70% potrzebnej wody. Należy jednak podkreślić, że większość operacji przeprowadzana jest w obszarach cierpiących z powodu niedoboru wody, co sprawia, że jej oszczędzanie jest jeszcze bardziej istotne. Niedobór wody może stanowić duże zagrożenie dla surowców, społeczności i firm. Firma Anglo American doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wprowadziła programy zarządzania zasobami wody i energii w przemyśle, aby ograniczyć wpływ naszych działań na środowisko.

AMBITNE PLANY NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA WODY

W 2010 roku firma Anglo American opracowała 10-letnią strategię Group Water Strategy, w ramach której zakłady musiały mieć plany i cele działań związanych ze zużyciem wody. Według założeń miało to umożliwić zmniejszenie zużycia wody o 14% do 2020 roku. Firmie udało się ograniczyć zużycie wody o 15%, a obecnie oczekuje się, że do 2020 roku oszczędność ta będzie już na poziomie 20%. Proaktywne podejście do zarządzania zużyciem wody jak dotąd pozwoliło zaoszczędzić 35 milionów metrów sześciennych wody.

Wielka firma, taka jak Anglo American, która wyznaczy sobie jasne cele i zobowiązania, może wywrzeć pozytywny wpływ na swoich interesariuszy i ich życie. Wpływ ten może być jeszcze większy, jeśli wysiłki w tym względzie będą podejmowane we współpracy z rządami, innymi firmami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami.

W Chile firma Anglo American wybudowała warty 100 milionów dolarów zakład odsalania wody morskiej. W ten sposób firma będzie uzyskiwać wodę na własne potrzeby, co pomoże ograniczyć wykorzystanie wód gruntowych, niezbędnych dla rolnictwa. Pozwala to zabezpieczyć odpowiednią ilość wody dla działań górniczych oraz dla lokalnych rolników. Firma Anglo American inwestuje w projekty, które do 2030 roku mają umożliwić prowadzenie działań górniczych w sposób, który nie będzie przyczyniał się do zwiększenia zużycia wody. Jest to bardzo poważne zobowiązanie. Zapewnienie infrastruktury dostarczającej wodę i energię jest niezwykle kosztowne, a dodatkowo wymaga konserwacji i długoterminowego zobowiązania ze strony wszystkich uczestników. Firmy mogą przewodzić tym działaniom, ale same sobie nie poradzą.

Innego wyjścia z tej sytuacji jednak nie ma, ponieważ bez wody i energii firmy — podobnie jak społeczności — będą upadać.