NAJLEPSZE PRAKTYKI

Rozwiązania transportowe zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju: Pojazdy elektryczne

Samochody i autobusy dają ogromne możliwości oraz swobodę ludziom na całym świecie. W miarę rozwoju nowych i bardziej zaawansowanych technologii staje się oczywiste, że miedź ma kluczowe znaczenie dla przyszłości branży motoryzacyjnej.

Wyzwanie:

Stale rosnąca liczba ludności na świecie oraz ograniczona ilość nieodnawialnych surowców przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii w wielu branżach przemysłu. Aby w sposób zrównoważony i odpowiedzialny spełnić potrzeby przyszłych pokoleń w zakresie transportu, należy polegać bardziej na materiałach i surowcach naturalnych, które są trwałe, ciągliwe, a w przypadku samochodów elektrycznych również zdolne do przewodzenia prądu.

Rozwiązanie:

Najnowsze badania zlecone przez stowarzyszenie International Copper Association wykazały, że postęp technologiczny oraz większa przystępność cenowa będą głównymi czynnikami przyczyniającymi się do przewidywanego wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych w ciągu kolejnych 10 lat. W 2016 roku na całym świeci sprzedano dwa miliony pojazdów elektrycznych. Przewiduje się, że do 2025 roku liczba ta może wzrosnąć do siedmiu milionów. Infrastruktura służąca do produkcji, magazynowania energii oraz ładowania tych nowych pojazdów opiera się głównie na miedzi. Podczas gdy w silniku spalinowym wykorzystuje się około 9–22,6 kg miedzi, w przypadku pojazdów hybrydowych, hybrydowych zasilanych z sieci lub elektrycznych napędzanych za pomocą akumulatorów zużywa się jej 38,5–81,6 kg. W przypadku autobusów ilości te będą oczywiście większe. Gdy dodamy do tego konieczną infrastrukturę do ładowania, miedź staje się niezwykle istotna dla powodzenia tej nowej technologii.

Wyniki:

Choć silniki elektryczne nie są niczym nowym, szansę na odniesienie sukcesu odebrały im dawniej rozwój technologii silników spalinowych, produkcja masowa i względnie niskie ceny benzyny. Samochód Toyota Prius, który wprowadzono w Japonii w 1997 roku, a trzy lata później na całym świecie, pomógł ożywić rynek samochodów elektrycznych. W jego ślady poszły potem auta Tesla, Chevy Volt i Nissan Leaf. Komercyjny sukces tych pojazdów oraz dostępność miedzi na potrzeby tworzenia akumulatorów, przewodów i infrastruktury do ładowania mają szansę przyczynić się do nieustannego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.