NAJLEPSZE PRAKTYKI

Skalowanie zrównoważonego rozwoju poprzez odsalanie

Oczyszczalnia wody wybudowana przez BHP przy kopalni Minera Escondida rewolucją w branży

Wyzwanie

Od chłodzenia i ograniczania zapylenia po uszlachetnianie (obróbkę surowców w celu poprawienia ich właściwości fizycznych i chemicznych, szczególnie w celu przygotowania ich do wytapiania) i zagęszczanie — zrównoważone użycie wody jest niezwykle istotne w przypadku firm wydobywających miedź, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na ten metal przy jednoczesnym zmniejszaniu się zawartości miedzi w rudach. Rzeczywisty lub wyobrażony wpływ na zasoby wody może prowadzić do konfliktów z lokalnymi społecznościami i grupami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Wszelkie spory mogą przerodzić się w zamieszki, doprowadzić do wprowadzenia surowych regulacji oraz spowodować straty finansowe. Obecne punkty krytyczne skupiają się na jurysdykcjach, jakim podlega górnictwo na całym świecie.

Rozsądne zużycie wody jest także filarem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz podstawą strategii organizacji Copper Alliance® i jej członków, w tym koncernu BHP, który do 2030 roku planuje całkowicie zaprzestać korzystania z wody słonej w Chile. Nie jest to małe przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że dotyczy jednych z najbardziej suchych i najwyżej położonych regionów naszej planety, będących zarazem najbardziej wydajnymi kopalniami miedzi.

Podróż

W zeszłym miesiącu koncern BHP wykonał duży krok do przodu, otwierając drugi zakład odsalania wody morskiej (EWS) w kopalni firmy Minera Escondida i tym samym zapisując się na kartach historii. Dzięki mocy przerobowej na poziomie 2500 l/s zakład ten jest największym tego typu obiektem na półkuli południowej.

Nowy obiekt oraz istniejący już od 2006 roku zakład odsalania o mocy przerobowej 525 l/s stanowią świadectwo prawdziwie pionierskich działań. Budowa nowego zakładu rozpoczęła się w 2013 roku i pochłonęła 3,4 miliarda USD oraz 45 milionów godzin pracy. Inwestycja jest wyrazem najwyższej innowacyjności. Jest to również spory kamień milowy, biorąc pod uwagę, że jedna z największych firm górniczych na świecie chce ograniczyć zużycie wód podziemnych we wszystkich obszarach swoich działań.

Logistyka

Ponieważ zakład odsalania wody morskiej usytuowany jest na wysokości poziomu morza, skonstruowano cztery stacje pomp wysokociśnieniowych
oraz dwa metrowe rurociągi umożliwiające transport przetworzonej wody z Puerto Coloso do miejsc wydobycia oddalonych o 180 km oraz położonych na wysokości 3200 m n.p.m. Każda ze stacji obejmuje dziewięć pomp wysokociśnieniowych oraz zbiornik transferowy o pojemności 4000 m3. Ponadto na terenie kopalni zbudowano zbiornik o pojemności 500 000 m3, co umożliwia nieprzerwane dostawy wody.

Technologia

Zakład odsalania wody morskiej pozwolił na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na wszystkich trzech etapach cyklu działania. Najpierw system pobiera wodę morską za pomocą dwóch tuneli o pełnej mocy przerobowej na poziomie 8000 l/s. Trzy ekrany samoczyszczące skutecznie usuwają wszelkie nieczystości o średnicy większej niż 3 mm.

“Zakład ten jest wyrazem naszego głębokiego przekonania, że zrównoważone wydobycie jest możliwe i że jest ono etycznym obowiązkiem oraz podstawowym warunkiem prowadzenia takiej działalności.”

– Daniel Malchuk, prezes koncernu BHP Minerals Americas

Następnie woda morska jest pompowana w celu przeprowadzenia procedury dokładnego czyszczenia. System ten zapewnia jakość wody wymaganą przez membrany do odwróconej osmozy poprzez zastosowanie podwójnych filtrów wysokociśnieniowych o stopniu filtracji 120. Zawierają one piasek i antracyt, które umożliwiają wychwytywanie mniejszych zanieczyszczeń. Następnie dodawany jest kwas siarkowy w celu wyregulowania pH, chlorek żelaza, który działa jako koagulant, oraz dyspergator.

Na koniec, na etapie odwróconej osmozy, woda morska jest kompleksowo przygotowywana do przepływu przez półprzepuszczalną membranę, która przepuszcza wodę, ale zatrzymuje sole. Etap ten umożliwia odrzucenie wody przetworzonej w procesie odwróconej osmozy, zwrócenie jej do oceanu oraz uzyskanie końcowego produktu, zwanego wodą poosmotyczną.

Jednoczesną pracę trzech koncentratorów — niespotykaną dotychczas w nowoczesnym górnictwie — umożliwiają wysokonapięciowe linie przesyłowe oraz stacje transformatorowe czerpiące energię z elektrowni zasilanych gazem. Obiekt miał początkowo być zakładem zasilanym węglem, a chilijscy urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska wyrazili na to zgodę. Koncern BHP postanowił zainwestować jednak w czystą energię elektryczną i przekształcił obiekt w elektrownię zasilaną gazem ziemnym, pracującą w cyklu kombinowanym.

Dzięki zakładowi EWS koncern BHP stoi na czele coraz bardziej popularnego trendu obserwowanego w kraju produkującym najwięcej miedzi na całym świecie. Cochilco, chilijska komisja ds. miedzi z zadowoleniem przyjęła inicjatywę utworzenia zakładu odsalania. Przewiduje, że do 2026 roku odsalanie umożliwi zaspokojenie połowy zapotrzebowania na wodę w chilijskich kopalniach miedzi.

W 2017 roku podczas gali Global Water Awards organizowanej przez firmę Global Water Intelligence zakład odsalania wody EWS otrzymał tytuł „Industrial Desalination Plant of the Year”.

 

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance® to sieć regionalnych centrów przetwórstwa miedzi i firm odgrywających w nich kluczową rolę. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance® są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.

O koncernie BHP

Firma Minera Escondida to jedna z największych kopalni miedzi na świecie. Jest ona zarządzana przez koncern BHP, który ma w niej 57,5% udziałów, a współwłaścicielami są firmy Rio Tinto (30% udziałów), JECO Corp. (10% udziałów) i JECO 2 Ltd. (2,5% udziałów). Koncern BHP, wcześniej działający pod nazwą BHP Billiton, jest największą na świecie zdywersyfikowaną firmą górniczą z siedzibą w australijskim Melbourne.