NAJLEPSZE PRAKTYKI

Wydobycie miedzi, woda i Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ

Spółka Anglo American stoi na czele rozwoju przełomowej technologii w zakresie skalowalnej ochrony wód

Szybko rosnąca populacja rzędu 780 milionów ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody. Niedobór wody jest jednym z największych wyzwań stojących przed Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) kierowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a zatem jest to priorytet dla Copper Alliance® i jej członków. Wydobycie wymaga dużych nakładów wody, szczególnie podczas oddzielania i transportu rudy i odpadów przeróbczych. Anglo American jako jedna z największych na świecie spółek wydobywczych, jest wyjątkowo przygotowana do tego, by w ramach celu na rok 2030 rozszerzyć ochronę wody.

Wyzwanie

Rejon pustyni Atacama otaczający kopalnię miedzi Los Bronces w Chile jest niezwykle suchy, a dodatkowo jest jednym z wyżej położonych tego typu miejsc na świecie. W związku z coraz mniejszą zawartością miedzi w rudzie oraz niewielką odległością do miasta Santiago, w którym stale rosnąca liczba ludności wynosi już 6,3 miliona osób, kopalnia znacznie obciążała lokalne źródło wody. Aby ograniczyć ten negatywny wpływ na środowisko, władze firmy Anglo opracowały nowatorskie rozwiązanie umożliwiające recykling znacznych ilości wody.

Po wielu miesiącach planowania przedsiębiorstwo zmodernizowało swój system transportu wody, w ramach którego woda przepływa przez 56-kilometrową rurę ze stawu osadowego Las Tortolas. Do recyrkulacji służy natomiast zintegrowany zautomatyzowany obieg.

Technologia

Kluczowa dla tego rozwoju jest technologia powszechnego opomiarowania (Pervasive Sensing), którą firma Anglo opracowała wspólnie z partnerską firmą Silixa po konferencji Open Forum dotyczącej wody, którą zorganizowano w 2015 roku w ramach inicjatywy FutureSmart Mining™. Technologia powszechnego opomiarowania, która umożliwia zastosowanie bardzo dużej liczby czujników, połączenie ich z sieciami komunikacyjnymi oraz analizowanie danych zbiorowych, zmienia oblicze wielu branż. W górnictwie zastosowanie czujników połączonych z siecią umożliwia zdalną obsługę, wspiera automatyzację oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, a także pomaga w poszukiwaniu surowców. Czujniki używane w tych zastosowaniach są światłowodowymi obwodami mierzącymi przepływ wody w kopalniach w czasie rzeczywistym i umożliwiającymi zminimalizowanie jej zużycia w wielu miejscach na raz. Urządzenia te są w stanie monitorować obszar wielkości Dolnego Manhattanu.

Przewód, który nie wymaga drogich części ani kosztownego źródła zasilania, jest rozwiązaniem bardziej korzystnym pod względem ekonomicznym i ekologicznym niż tradycyjne urządzenia używane do przeprowadzania pomiarów obszarów dotkniętych niedoborem wody w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu czujniki te zapewniają lepszą kontrolę przebiegu procesów, pozwalają na maksymalną oszczędność wody oraz umożliwiają bardziej skuteczne odzyskiwanie metali.

Wynik

Obecnie ponad 78% wody zużywanej w kopalni Los Bronces poddaje się recyklingowi, co stanowi wzrost o 25% względem roku 2011. W 2016 roku aż 66% wody używanej we wszystkich kopalniach należących do firmy Anglo American wykorzystano ponownie lub poddano recyklingowi.

Firma Anglo wyznaczyła sobie cel, aby do 2030 roku zwiększyć o 50% ilość wody poddawanej recyklingowi we wszystkich swoich zakładach na całym świecie.

„Górnictwo to przemysł, który obejmuje zarówno ogromne ilości danych, jak i skomplikowane procesy. Technologia powszechnego opomiarowania zapewnia wgląd w przebieg procesów, co pozwala zwiększyć opłacalność i uzyskiwać coraz większe korzyści.” – Donovan Waller, kierownik zespołu ds. technologii, Anglo American

W zeszłym roku na konferencji Mines and Money w Londynie technologia ta została wyróżniona nagrodą za wybitne osiągnięcie w kategorii najlepszego wykorzystania inteligentnej technologii na potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę, że około trzy czwarte obiektów firmy Anglo działa w obszarach dotkniętych niedoborem wody, dążenie do ograniczenia zużycia wody słodkiej znacząco przyczyni się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance® to sieć regionalnych centrów przetwórstwa miedzi i firm odgrywających w nich kluczową rolę. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance® są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.

O firmie Anglo American

Anglo American plc to zdywersyfikowana, międzynarodowa firma górnicza z siedzibą w Johannesburgu w RPA oraz w Londynie w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwo jest również dużym producentem miedzi i ma cztery kopalnie tego metalu w Chile.

O inicjatywie FutureSmart Mining™

Metody działania firmy Anglo, opracowane w wyniku konsultacji z udziałowcami i specjalistami odpowiedzialnymi za różne obszary działalności firmy, osadzone są w inicjatywie FutureSmart Mining™, która polega na stosowaniu najnowszych technologii i innowacyjnego myślenia. Inicjatywa ta przewiduje współpracę w celu zapewnienia bezpiecznego, bardziej wydajnego i zrównoważonego wydobycia, a także uwzględnienie potrzeb każdej społeczności zamieszkującej obszar prowadzenia działań górniczych.