NAJLEPSZE PRAKTYKI

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Firma Freeport McMoRan wspomaga zrównoważony rozwój środowiska na całym świecie

Jako jeden z największych producentów miedzi firma Freeport McMoRan posiada kopalnie na całym świecie. Przedsiębiorstwo jest również pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju w Ameryce Północnej, na pustyni Atacama w Peru i Chile oraz w indonezyjskiej Papui Zachodniej. Jednocześnie dba o nawiązywanie mocnych więzi z wieloma społecznościami.

Ochrona środowiska, która jest kluczowym elementem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jest podstawą zaangażowania w tę inicjatywę. Kopalnie są nierozerwalnie związane z różnorodnymi ekosystemami i ludźmi, którzy mieszkają w ich pobliżu. Firma Freeport tworzy nowoczesne inicjatywy, wykorzystując w tym celu dynamiczną współpracę z rządami, uniwersytetami i organizacjami naukowymi. Ponadto sponsoruje ona wiele różnych programów w szkołach i muzeach, promując ratowanie najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ekosystemów, w których żyją.

Firma Freeport McMoRan jest mocno zaangażowana w przestrzeganie rygorystycznych standardów dotyczących ochrony środowiska w swojej działalności, a w 2006 roku przystąpiła do organizacji Wildlife Habitat Council (WHC). Od tego czasu 15 inicjatyw tej firmy dotyczących ochrony środowiska zdobyło uznanie w ramach programu certyfikacyjnego organizacji WHC, zwanego Conservation Certification. Sukces ten był dla firmy Freeport punktem wyjścia do wprowadzenia w 2017 roku planów ochrony dzikiej przyrody w lokalizacjach wszystkich swoich kopalni w Ameryce Północnej.

Specjalne gatunki w Arizonie

Działania związane z wydobywaniem, takie jak piaskowanie, mogą mieć poważne konsekwencje dla życia zwierząt. W kopalni Sierrita w Arizonie personel operacyjny zaradził temu poprzez nawiązanie współpracy ze stanowymi i federalnymi urzędnikami zajmującymi się ochroną przyrody. Dzięki wspólnym wysiłkom udało im się założyć nową populację zagrożonych wyginięciem żab Chiricahua, przenosząc ponad 500 osobników z kopalni do parku narodowego w Kolorado. W innej części Arizony pracownicy kopalni Bagdad pomogli urzędnikom stanowym w zapewnieniu ochrony zagrożonym lokalnym gatunkom ryb poprzez wyłowienie i przeniesienie 200 ryb z gatunku Gila robusta, 42 ryb z gatunku Catostomus insignis oraz 161 ryb z gatunku Catostomus clarkii do stawu w pobliżu kopalni.

Stowarzyszenie Arizona Mining Association przyznało firmie Freeport nagrodę w uznaniu za jej zaangażowanie w ochronę i monitorowanie 1,5 miliona nietoperzy przesiadujących w dwóch lokalizacjach w pobliżu jej kopalni Safford, a także za programy edukacyjne dla lokalnych studentów i społeczności.

Nowe możliwości w Ameryce Południowej

Prowadzony przez firmę Freeport projekt Cerro Verde, usytuowany na południowy zachód od drugiego co do wielkości miasta Peru, Arequipy, zajmuje teren 63 200 hektarów na pustyni Atacama, która jest jednym z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Region Arequipa jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt przystosowanych do życia w ekstremalnych warunkach.

Pracownicy kopalni monitorują i kontrolują prawie 29 300 hektarów, czyli 40% całego terenu. Wykorzystują oni dane i techniki opracowane z uwzględnieniem różnorodności biologicznej, aby działalność kopalni nie wpływała na zamieszkujące ten teren gatunki i ich naturalne środowisko. Programy firmy Freeport dotyczą na przykład objęcia ochroną kaktusa z gatunku Weberbauerocereus, który jest ważnym źródłem pożywienia dla wielu gatunków. Ochrona ta polega na wywoływaniu kwitnienia i przenoszeniu nasion, aby nietoperze liścionosowate mogły żywić się częściami roślin i je zapylać. Działania ta wspierają produkcję owoców dla gadów i gwanaków, które są podobne do lam i również rozsiewają nasiona.

Gdzieś indziej w Andach

Zagrożone gatunki i ekosystemy istnieją w całej Ameryce Południowej, a Chile nie jest tu wyjątkiem. Działania firmy Freeport związane z ochroną środowiska prowadzone są również około 640 km na południe od kopalni miedzi El Abra, w innym rejonie pustyni Atacama, której część o powierzchni 6324 hektarów leży w Chile. Pracownicy zajmują się tam krzewami pustynnymi i obszarami podmokłymi, a także siedliskami o powierzchni 37 600 hektarów.

We współpracy z naukowcami z Chile pracownicy firmy Freeport z Argentyny i Peru przeprowadzili badania nad potencjalnie zagrożonymi lokalnymi flamingami. Jedna z przeprowadzonych ocen dotyczyła 90% obszarów zamieszkiwanych przez flamingi w północnym Chile, w tym w regionach Arica, Tarapacá i Antofagasta. Dzięki programom ratunkowym i relokacyjnym zespół zdołał ochronić 7000 kaktusów. Ponadto, we współpracy z chilijskimi pracownikami naukowymi, grupa przyjrzała się endemicznym gatunkom ryb w jednym z lokalnych solnisk, a także zbadała kwestię ochrony krajowych nasion.

Od dołu do góry w Indonezji

Grasberg to druga pod względem wielkości kopalnia miedzi i złota na świecie. Należy ona do firmy PT Freeport Indonesia (PTFI) i znajduje się w Papui Zachodniej — jednej z najbardziej odległych prowincji Indonezji. Kopalnia zajmuje obszar o powierzchni 300 000 hektarów i różnicach wysokości od poziomu morza do 4200 metrów. Obszar Papui Zachodniej to w 90% dziewicze, naturalne ekosystemy, takie jak namorzyny, lasy bagienne, tropikalne tereny nizinne oraz wrzosowiska i lasy górskie.

Świetnie rozwijający się ekosystem nie jest kwestią przypadku. W ramach przeciwdziałania kłusownictwu i nielegalnemu handlowi gatunkami dzikiej fauny i flory firma PTFI połączyła siły z władzami parku narodowego Lorentz National Park, aby przywrócić endemiczne gatunki zwierząt odebrane z rąk nielegalnych handlarzy. W ciągu ostatniej dekady dzięki działaniom firmy PTFI do swoich naturalnych siedlisk powróciło prawie 11 000 żółwi dwupazurzastych oraz 11 innych gatunków zagrożonych lub chronionych, w tym papug, żółwi, krokodyli, kangurów, jaszczurek itp.

Firma PTFI przeprowadza ponadto rekolonizację rodzimych gatunków w ekosystemach znajdujących się na jej terenie, obejmujących siedliska tropikalne, podgórskie i namorzynowe. Jak dotąd pracownicy i lokalni wolontariusze zasadzili ponad 200 000 sadzonek roślin namorzynowych na pobliskich wyspach. Co więcej, zachęcają oni też odwiedzających, aby upamiętnili swoją wizytę poprzez posadzenie drzewa.

Spółka PTFI sponsoruje działania edukacyjne, umożliwiając odwiedzającym na terenie zakładu zwiedzanie szlaku w dżungli, zielnika, sanktuarium motyli i ogrodów botanicznych. Lokalni studenci uczestniczą w praktykach na miejscu i prowadzą badania nad roślinami rodzimymi, ochroną przed szkodnikami, rekultywacją i bioróżnorodnością. Spółka sponsoruje program edukacyjny zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów w ponad 75 szkołach. Ponadto PTFI oferuje szkolenia w zakresie programów zarządzania środowiskowego dla członków społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Różnorodność biologiczna

Papua wyróżnia się bogatą, choć słabo zbadaną różnorodnością biologiczną. Firma PTFI udostępniła naukowcom znaczną część obszaru, na którym działa, jako rodzaj laboratorium. Dzięki temu projektowi udało się odkryć nowe gatunki krabów, ssaków i żab. Firma PTFI zebrała łącznie ponad 5000 gatunków roślin i zwierząt, z których większość można zobaczyć w muzeach w Indonezji i na całym świecie.

Równie istotne jest przywracanie ekosystemów niszczonych w wyniku działania zjawisk naturalnych. Ujścia rzek w południowej Papui nie są w tym względzie wyjątkiem. Aby przeciwdziałać temu problemowi, od 2002 roku firma PTFI wspiera realizację programów kolonizacji namorzyn. W roku 2017 na liczącym około 130 hektarów obszarze nowo utworzonego lądu na wyspie Waii przeprowadzono odnowę szaty roślinnej — zasadzono rośliny namorzynowe, z których przyjęło się ponad 90%.

Z kolei położona na wysokości 4000 metrów n.p.m. kopalnia odkrywkowa Grasberg otoczona jest trawami oraz licznymi paprociami, ziołami i krzewami. Firma PTFI realizuje badania dotyczące możliwości przeprowadzenia odnowy roślinności w ekosystemach górskich i podgórskich, jednocześnie rozmnażając lokalne rośliny i kompostując ziemię w celu ułatwienia rekultywacji.

W czasach zmian klimatycznych, industrializacji i konsumenckiego popytu na surowce mineralne ochrona środowiska okazuje się być pierwszorzędną sprawą dla kopalni, i to na dekady, a może nawet i na pokolenia. Dzięki swoim inicjatywom z zakresu ochrony środowiska firma Freeport demonstruje, w jaki sposób firmy górnicze mogą pogodzić wydobycie surowców mineralnych z dbałością o wszystkie gatunki i ekosystemy na całym świecie.

O firmie Freeport-McMoRan Inc.

Firma Freeport-McMoRan z siedzibą w Phoenix w Arizonie obsługuje duże, długoterminowe i zróżnicowane pod kątem geograficznym zasoby miedzi, złota i molibdenu. Przedsiębiorstwo jest ponadto największym producentem miedzi będącej w obrocie publicznym. Wśród kopalni należących do firmy Freeport-McMoRan wyróżnić można rejon Grasberg w Indonezji, który jest jednym z największych na świecie złóż miedzi i złota. Przedsiębiorstwo prowadzi również działania w Ameryce Południowej i Północnej, które obejmują kopalnię Morenci w Arizonie, Cerro Verde w Peru oraz El Abra w Chile.

O organizacji Copper Alliance®

Copper Alliance to sieć regionalnych centrów przetwórstwa miedzi i firm odgrywających w nich kluczową rolę. Jest ona odpowiedzialna za politykę i strategię oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw oraz działań promocyjnych. Siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja posiada biura w czterech głównych regionach: Europa i Afryka, Azja, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Programy i inicjatywy organizacji Copper Alliance są wdrażane w ponad 60 krajach poprzez biura regionalne i krajowe centra promocji miedzi.