NAJLEPSZE PRAKTYKI

Zrównoważone wydobycie z długoterminową wizją

Przemysł górniczy doskonale zdaje sobie sprawę ze szkód, jakie niesie ze sobą górnictwo odkrywkowe oraz wszelka działalność z nim związana. Z tego względu podejmuje się starania, aby do projektów tego typu podchodzić, kierując się długoterminową wspólną wizją zrównoważonego rozwoju.

Firmy i rządy gromadzą środki na rekultywację dawnych kopalni, starając się przy okazji poprawić różnorodność biologiczną dotkniętych obszarów.

Rekultywacja kopalni odkrywkowych

Przykładem działań mających na celu rekultywację kopalni jest projekt rekultywacyjny Gillervattnet prowadzony przez firmę Boliden. Dawny staw osadowy przechodzi rekultywację w celu ustabilizowania piasku bogatego w siarkę i przekształcenia go w podmokłe siedlisko dla dzikich zwierząt. Firma podjęła się długofalowej inicjatywy. Jej celem było zaplanowanie tego, jak okolica miejsca wydobycia będzie się zmieniać przez następne 1000 lat.
Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać,oglądając film Thanks for the loan – Watch the movie Thanks for the loan

Tworzenie rezerwatów przyrody

Firma Rio Tinto Kennecott przekształciła teren, który niegdyś obciążony był nadmiernym wypasem, salinami i nielegalnymi wysypiskami śmieci, w rezerwat ptactwa brzegowego i wodnego zajmujący powierzchnię 3670 akrów i zlokalizowany wzdłuż południowego nabrzeża Wielkiego Jeziora Słonego. W 2004 roku obszar został uznany za ostoję ptaków IBA i obecnie jest częścią programu IBA prowadzonego przez organizację BirdLife International. Celem tego programu jest identyfikowanie, monitorowanie oraz ochrona globalnej sieci obszarów IBA, a co za tym idzie — objęcie ochroną ptaków i różnorodności biologicznej. Ptaki to, jak wiadomo, jeden z najważniejszych wskaźników zdrowego środowiska.
Więcej informacji na temat tego projektu

Ochrona pustyni

Pustynia Gobi to jedna z ostatnich dużych pustyń na świecie. Rejon ten charakteryzuje bujna przyroda, a zamieszkujący go ludzie są bardzo mocno do niego przywiązani. Mongolia, a w szczególności region Ömnögovi, ulega szybkim zmianom. Dzięki bogactwu zasobów naturalnych w tym regionie Mongolia staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem realizacji wielu projektów rozwoju surowców mineralnych. Jest to niezwykła szansa dla mieszkańców na poprawę swojego standardu życia. Z drugiej strony trzeba jednak liczyć się z faktem, że stanowi to spore obciążenie dla środowiska naturalnego. Projekty górnicze i infrastrukturalne wspierają rozwój ekonomiczny, ale jednocześnie mogą negatywnie wpłynąć na dziką przyrodę i tradycyjne społeczności utrzymujące się z uprawy ziemi. Obecnie podejmowane są decyzje, które na zawsze zmienią krajobraz tego regionu, a rozwiązywanie problemów wybiórczo, z projektu na projekt, nie jest wystarczające. Do zapewnienia zrównoważonego rozwoju pustyni Gobi potrzebna jest wizja uwzględniająca pełny zakres potencjalnych projektów oraz ich łączny wpływ na krajobraz regionu.
Więcej informacji na temat tego projektu
“W Mongolii musimy znaleźć sposób na współpracę z przemysłem, rządem i społecznościami, aby znaleźć równowagę między rozwojem a ochroną środowiska. Idea rozwoju według długoterminowej wizji oferuje rozwiązania tego problemu.”
Gala Davaa, dyrektor ds. ochrony w ramach programu Conservancy’s Mongolia

Przywracanie jakości wody i obszarów leśnych

Innym przykładem firmy z długoterminową wizją zrównoważonego rozwoju jest KGHM. Obecnie firma prowadzi dwa projekty rekultywacji: w kopalni Podolsky w Kanadzie oraz w kopalni Carlota w USA. Firma KGHM zakończyła rekultywację stawu osadowego w Gilowie w Polsce. Wcześniej przez ponad dwie dekady obiekt ten służył jako miejsce zrzutu odpadów, natomiast teraz jest on domem dla wielu zwierząt i roślin. Ponadto od momentu zamknięcia kopalni w Gilowie w 1980 roku miejsce to stało się ostoją dla ptaków wodno-błotnych. Podobnie zakłady górnicze w tak zwanym starym zagłębiu miedziowym w Polsce, takie jak Lena czy Konrad, zostały poddane rekultywacji i przywrócono w nich dawną jakość wody oraz obszarów leśnych. Firma KGHM dba również o obszary wokół swoich obiektów. Przez ponad 20 lat firma pracowała nad obszarami dawnej strefy ochronnej na terenie huty/rafinerii w Głogowie i Legnicy. Dzięki włożonym wysiłkom większość tych obszarów jest teraz klasyfikowana jako obszary leśne.