Członkowie stowarzyszenia International Copper Association (ICA) z dumą przedstawiają Copper Mark — nowy program gwarantujący odpowiedzialne wytwarzanie miedzi.

Cele programu

Opracowany z myślą o przemyśle miedziowym i we współpracy z tą branżą, program Copper Mark ma na celu pokazanie i zwiększenie wkładu przemysłu w zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej. Obejmuje to ocenę wyników kopalni i rafinerii miedzi w oparciu o kryteria produkcji i weryfikację wydajności w ramach programu zgodności Copper Mark.

Dzięki znakowi Copper Mark podmioty inwestujące w produkcję miedzi oraz konsumenci miedzi będą mogli dokonywać świadomych wyborów w obrębie swoich łańcuchów dostaw, okazywać swoje wsparcie dla zaangażowanych dostawców, a także wnosić pozytywny wkład w zrównoważony rozwój.

Jak działa program Copper Mark?

Inspiracją dla programu Copper Mark były cele wyznaczone przez ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program ten bazuje na kompleksowym podejściu do tego zagadnienia i zakłada rzetelną weryfikację praktyk stosowanych w zakładach produkcji miedzi, w tym w kopalniach, hutach i rafineriach. W odróżnieniu od wielu istniejących inicjatyw, które są zgodne z modelem „norma-audyt-certyfikacja”, program Copper Mark opiera się na ułatwieniu przepływu informacji na poziomie zakładu, praktykach w zakresie zarządzania ryzykiem i publicznym raportowaniu pozytywnych efektów wdrożonych działań.

Copper Mark jest dobrowolnym programem, do którego mogą przystąpić wszystkie podmioty z branży przemysłowej. Podmioty, które pomyślnie przeszły weryfikację, mogą wykorzystywać znak w swych publikacjach korporacyjnych, na fakturach, umowach itp. oraz rzecz jasna na wyrobach miedzianych. Obecność znaku wskazuje na zaangażowanie producenta w spełnianie wymogów branżowych norm zrównoważonego rozwoju w działaniach operacyjnych. Wprawdzie program został pierwotnie ustanowiony, sfinansowany i obsadzony przez ICA, już w pierwszym kwartale 2020 roku będzie on nadzorowany przez niezależny podmiot, zarządzany przez organizację zrzeszającą zainteresowane strony.

Pobierz jednostronną broszurę dotyczącą programu Copper Mark