W dniu 31 stycznia 2018 roku przedstawiciele Europejskiego Instytutu Miedzi (ECI) oraz stowarzyszenia International Copper Association (ICA) spotkali się na porannych warsztatach w Brukseli, aby omówić kluczową rolę danych dotyczących cyklu życia w dążeniu do bardziej zrównoważonego świata.

Oprócz podkreślenia najnowszych osiągnięć branży w tej dziedzinie, w tym nowych, kluczowych danych z zakresu oceny i analizy cyklu życia, na warsztatach przedstawiono silne, proekologiczne właściwości miedzi i jej kluczową rolę w transformacji energetycznej. Ponadto sesja ta stanowiła wstęp do dialogu z europejskimi decydentami, przedstawicielami przemysłu i środowiskami naukowymi na temat poszerzenia zakresu współpracy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym kilku członków stowarzyszenia Copper Alliance, sześciu przedstawicieli Komisji Europejskiej, trzech członków Komitetu Stałych Przedstawicieli UE i pracownicy instytucji naukowych.

Bernard Respaut, dyrektor generalny ECI (Europejskiego Instytutu Miedzi), pełnił rolę moderatora w tym dniu. Podkreślił ważną rolę miedzi w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną oraz docenił działania przemysłu miedziowego w tej dziedzinie, takie jak niedawno opublikowany dokument dotyczący profilu środowiskowego miedzi oraz coroczna publikacja zawierająca dane dotyczące zasobów i obiegu miedzi oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Następnie dyrektor ds. zdrowia, środowiska i zrównoważonego rozwoju w stowarzyszeniu ICA, Andrea Vaccari, wspomniała o zaangażowaniu przemysłu miedziowego w zrównoważony rozwój i przypomniała słuchaczom o tym, że partnerstwo między przemysłem, instytucjami naukowymi i rządami odgrywa kluczową rolę w promowaniu myślenia skupionego na środowisku i zrównoważonym rozwoju. Podkreśliła, że dzielenie się odpowiednimi i aktualnymi danymi umożliwia przeprowadzanie analiz oraz stanowi podstawę zmiany myślenia o cyklu życia, co ma kluczowe znaczenie dla szybkiej transformacji.

Panelistka Michele Galatola, kierownik ds. produktów w DG ds. Środowiska w Komisji Europejskiej, doceniła dotychczasowe zaangażowanie przemysłu miedziowego i jego bliską współpracę z decydentami, a zwłaszcza aktywny udział w inicjatywie Product Environmental Footprint (PEF), — jest to pilotażowy program, który ma na celu ustalenie unijnych zasad dotyczących sposobu pomiaru i lepszego porównywania efektywności środowiskowej cyklu życia produktów.Według Galatoli ostatnia publikacja profilu środowiskowego miedzi wyznacza początek „długiej, lecz absolutnie koniecznej podróży.”

Dr Jörn Mühlenfeld, kierownik ds. środowiska w Aurubis, przedstawił przegląd działań swojej firmy, podkreślając, że dokłada ona wszelkich starań w zakresie wyeliminowania trudności związanych z recyklingiem produktów, takich jak smartfony. Firma Aurubis oraz inne przedsiębiorstwa uważają, że dane dotyczące cyklu życia mają kluczowe znaczenie dla podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących wpływu na środowisko oraz identyfikowania obszarów do poprawy w przyszłości, np. projektowanie produktów.

W ramach panelu wystąpiła również prof. dr Sonia Valdivia, kierownik ds. programu w organizacji World Resources Forum, która skupiła się na kluczowej roli, jaką odgrywają Chile i Peru w globalnej produkcji miedzi. Dodała, że recykling metali, w tym miedzi, odbywa się zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Ze względu na niedopracowane przepisy wykonawcze ponad 90% działań w ramach recyklingu przeprowadza się w sposób nieuregulowany — jest to problem, nad którego rozwiązaniem pracuje organizacja World Resources Forum. Prelegentka przyłączyła się do apelu o zwiększenie transparentności i podkreśliła potrzebę „śledzenia, rejestrowania i łączenia informacji” oraz łatwego dostępu do interoperacyjnych danych.

Po formalnych prezentacjach rozgorzała żywiołowa dyskusja na różne tematy, od gospodarki obiegowej aż po ekologiczne metale.

Dostępne zasoby

Profil środowiskowy miedzi  (LCA)

Zasoby i obieg miedzi

Długoterminowa dostępność miedzi

Prezentacje z warsztatów: