Koncern BMW Group i chilijska firma zajmująca się wydobyciem miedzi, Codelco, podpisały umowę o współpracy w zakresie prowadzonych w zrównoważony i transparentny sposób dostaw miedzi. Firmy Codelco i BMW Group będą stanowić odpowiednio początkowy i końcowy punkt łańcucha dostaw miedzi — od wydobycia miedzi po zastosowanie tego metalu w samochodach. Umożliwi to wyznaczenie nowych standardów w zakresie zrównoważonego przetwarzania miedzi.

„Miedź jest i będzie bardzo ważnym surowcem w przemyśle motoryzacyjnym. W związku z tym jesteśmy zadowoleni z możliwości współpracy z firmą Codelco w celu promowania zrównoważonych standardów w łańcuchu dostaw miedzi. Dla koncernu BMW Group jest to kolejny kamień milowy na drodze do utworzenia łańcucha dostaw, który nie będzie naruszał równowagi ekologicznej” — wyjaśnia Thomas Thym, kierownik ds. strategii, zaopatrzenia i sieci dostawców w firmie BMW Group.

„Doceniamy możliwość współpracy z koncernem BMW Group i jesteśmy przekonani, że dla firmy Codelco oraz przemysłu miedziowego umowa ta będzie impulsem do zintensyfikowania działań mających na celu wzmocnienie społecznego poparcia dla naszej działalności. Wizja przyszłości, w której nasze produkty będą doceniane nie tylko za ich właściwości mineralne, lecz również za proces produkcji, jest niezwykle inspirująca. Chcemy promować ochronę środowiska, równość płci, tworzenie wspólnych wartości, etyczne praktyki biznesowe, transparentność, uczciwość i lokalne zatrudnienie” — twierdzi Patricio Chávez, wiceprezes ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w firmie Codelco.

Celem inicjatywy Responsible Copper Initiative jest dążenie do zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej i społecznej w przemyśle miedziowym. Szersze cele współpracy obejmują opracowanie podstawowych wskaźników, które umożliwią zintensyfikowanie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, oraz produktywną kooperację z interesariuszami — w tym z organizacjami pozarządowymi (NGO) i organami regulacyjnymi. Dzięki temu produkty miedziowe będą cieszyły się większym zaufaniem.

Podpisując tę umowę, firma Codelco potwierdza pozycję lidera w zakresie wdrażania inicjatywy Responsible Copper Initiative zgodnie z wytycznymi ISEAL. Wiąże się to z promowaniem i koordynowaniem działań globalnego przemysłu miedziowego (od wydobycia po produkcję i przetwarzanie), a także innych interesariuszy, takich jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, producenci i użytkownicy końcowi, uczestniczących w inicjatywie Responsible Copper Initiative. Dzięki tej inicjatywie firma Codelco będzie w stanie zagwarantować, że wypracowane przez nią standardy i narzędzia spełnią wymogi użytkowników końcowych oraz koncernu BMW Group.

W 2017 roku koncern BMW Group kupił 42 000 ton miedzi o wartości przekraczającej 200 mln EUR. Koncern BMW Group jest jednym z wiodących producentów pojazdów elektrycznych na świecie — do 2025 roku zamierza wprowadzić do swojej oferty 25 modeli napędzanych energią elektryczną. Do tego czasu zapotrzebowanie tego przedsiębiorstwa na miedź wzrośnie o dodatkowe 20 000 ton. Świadczy to o tym, że miedź będzie odgrywała jeszcze ważniejszą rolę w przyszłości. Dlatego koncern BMW Group musi zbudować zrównoważony łańcuch dostaw, w tym dostaw surowców, na potrzeby produkcji pojazdów elektrycznych.

Dla koncernu BMW Group inicjatywa „Responsible Copper Initiative” stanowi kolejny krok w stronę transparentności łańcucha dostaw: koncern BMW Group jest jednym z członków-założycieli inicjatywy Aluminium Stewardship Initiative, zwolennikiem inicjatywy Responsible Steel Initiative oraz uczestnikiem programu Responsible Cobalt Initiative.

Patrz artykuł w wersji oryginalnej tutaj.