Ameryka Północna
2,136 kt Cu

EU-28
857 kt Cu

Europa - inne kraje
852 kt Cu

Chiny
1,706 kt Cu

Afryka
1,889 kt Cu

Ameryka Łacińska
8,497 kt Cu

Oceania
1,011 kt Cu

Pozostała część Azji
2,183 kt Cu

Ameryka Północna
do Ameryki Południowej

40 kt Cu

Ameryka Północna
do EU-28

80 kt Cu

Ameryka Północna
do Japoni

100 kt Cu

EU-28
do Chin

120 kt Cu

Ameryka Północna
do Chin

200 kt Cu

Ameryka Południowa
do EU-28

670 kt Cu

Ameryka Południowa
do Japoni

690 kt Cu

Ameryka Południowa
do Chin

1440 kt Cu

Chiny

Współczynnik wejściowy dla recyklingu - 35%
Współczynnik recyklingu po wycofaniu z eksploatacji - 51%

EU-28

Współczynnik wejściowy dla recyklingu - 47%
Współczynnik recyklingu po wycofaniu z eksploatacji - 61%

Japonia

Współczynnik wejściowy dla recyklingu - 38%
Współczynnik recyklingu po wycofaniu z eksploatacji - 49%

Ameryka łacińska

Współczynnik wejściowy dla recyklingu - 7%
Współczynnik recyklingu po wycofaniu z eksploatacji - 25%

Ameryka Północna

Współczynnik wejściowy dla recyklingu - 25%
Współczynnik recyklingu po wycofaniu z eksploatacji - 25%

Ameryka Północna
1,471 kt Cu

EU-28
2,731 kt Cu

Europa - pozostałe kraje
1,062 kt Cu

Chiny
7,969 kt Cu

Afryka
1,382 kt Cu

Ameryka Łacińska
3,746 kt Cu

Oceania
474 kt Cu

Pozostała częśc Azji
4,035 kt Cu

Ameryka Południowa
do Japonii

30 kt Cu

Ameryka Północna
do Chin

70 kt Cu

Japonia
do Chin

230 kt Cu

EU-28
do Chin

320 kt Cu

Ameryka Południowa
do Ameryki Północnej

430 kt Cu

Ameryka Południowa
do EU-28

540 kt Cu

Ameryka Południowa
do Chin

1910 kt Cu

Ameryka Północna
2,715 kt Cu

EU-28
4,272 kt Cu

Europe Others
1,194 kt Cu

Chiny
12,035 kt Cu

Afryka
311 kt Cu

Ameryka Łacińska
1,171 kt Cu

Oceania
10 kt Cu

Pozostała część Azji
5,972 kt Cu

Chiny do
Japonii

110 kt Cu

Ameryka Południowa
do Ameryki Północnej

250 kt Cu

Chiny do
Ameryki Południowej

320 kt Cu

Chiny do
EU-28

530 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

620 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Północnej

30 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Południowej

40 kt Cu

Chiny do
Ameryki Południowej

90 kt Cu

Ameryka Północna do
Ameryki Południowej

100 kt Cu

Chiny do
EU-28

530 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

530 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Północnej

10 kt Cu

Chiny do
Ameryki Południowej

30 kt Cu

Chiny do
Japonii

30 kt Cu

Chiny do
EU-28

210 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

230 kt Cu

Japonia do
Ameryki Północnej

10 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Południowej

10 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Północnej

20 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

20 kt Cu

Chiny do
EU-28

30 kt Cu

Chiny do
Ameryki Południowej

30 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

10 kt Cu

Chiny do
Ameryki Północnej

10 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Południowej

10 kt Cu

Chiny do
Ameryki Południowej

10k t Cu

EU-28 do
Chin

20 kt Cu

Chiny do
Japonii

20 kt Cu

EU-28 do
Ameryki Północnej

30 kt Cu

Japonia do
Ameryki Północnej

40 kt Cu

Ameryka Południowa do
Ameryki Północnej

310 kt Cu