International Copper Association (ICA) to wiodąca organizacja promująca stosowanie miedzi na całym świecie. Dąży ona do zjednoczenia światowego przemysłu miedziowego w działaniach nakierowanych na rozwój i ochronę rynków miedzi oraz wnoszenie pozytywnego wkładu w realizację celów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

39 firm, które należą do stowarzyszenia ICA, odpowiada za większość globalnej produkcji miedzi rafinowanej. Są to jedni z największych wytwórców miedzi, firm konstrukcyjnych oraz producentów kabli i przewodów na świecie.

Aby realizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, przemysł miedziowy zobowiązał się do dostarczania danych i informacji, dzięki którym użytkownicy miedzi będą mogli przeprowadzić ocenę jej wpływów i zalet przez cały okres eksploatacji..

Ten profil środowiskowy podsumowuje wyniki oceny cyklu życia katody miedzianej (LCA), której dokonało stowarzyszenie International Copper Association. Profil opracowano w celu zapewnienia informacji i danych dotyczących cyklu życia — począwszy od etapu wydobycia, poprzez produkcję miedzi, aż po łańcuch wartości miedzi. Szczegółowy zestaw danych można również uzyskać na żądanie. Dzięki niemu użytkownicy miedzi będą w stanie lepiej zrozumieć wpływ wytwarzanych przez nich produktów na środowisko, gdy będą przeprowadzać własne badania LCA..

Pobierz profil.