Metal o fundamentalnym znaczeniu dla naszej zrównoważonej przyszłości już teraz odgrywa ogromną rolę w prawie każdym aspekcie naszego życia. Miedź — bo o niej mowa — stanowi siłę napędową współczesnego świata. Stosowana jest w akumulatorach zasilających nasze urządzenia elektroniczne, chłodzących nas latem klimatyzatorach czy panelach słonecznych stanowiących źródło energii odnawialnej.

Miedź stanowi ponadto fundament innowacji, których potrzebujemy, aby walczyć z dzisiejszymi problemami środowiskowymi, w tym również ze zmianami klimatycznymi.

Wiemy, że dążenie do ograniczania ubóstwa na świecie będzie sprowadzać się do używania miedzi w jak najszerszym spektrum zastosowań. Powiększająca się klasa średnia generuje coraz większy popyt na rozwiązania z zakresu klimatyzacji, chłodnictwa, elektroniki użytkowej, transportu i innych dziedzin stanowiących podstawę nowoczesnego życia.

Miedź już teraz jest jednym z podstawowych elementów naszych najbardziej innowacyjnych technologii, takich jak technologie inteligentnych sieci energetycznych, akwakultura, eksploracja kosmosu oraz samochody elektryczne. Warto zdać sobie sprawę, że przyszłość niskoemisyjna wymagać będzie jeszcze większego użycia miedzi. Znaczenie miedzi w przypadku pojazdów elektrycznych, wydajności energetycznej i energii odnawialnej stale rośnie. Według szacunków firmy McKinsey do 2035 roku popyt na miedź może wzrosnąć o 43% względem dzisiejszego zapotrzebowania na poziomie 22 milionów ton.

Świat musi być gotowy na zaspokojenie tego wzrastającego popytu bez narażania środowiska.

Źródło: Copper Applications Technology Roadmap (styczeń 2017 r.)

W jaki sposób miedź może przyczynić się do zmniejszenia globalnego ocieplenia i pomóc w dążeniu do lepszej przyszłości?

Miedź wspiera wydajność energetyczną. Ograniczenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług jest najbardziej ekonomicznym, szeroko zakrojonym sposobem na redukcję emisji ditlenku węgla. Miedź to najbardziej wydajny przewodnik elektryczności oraz ciepła i chłodzenia. W całym okresie użytkowania systemy elektryczne zawierające tonę miedzi wyemitują o 100–7500 mniej ton CO2.

Miedź można używać wielokrotnie. . Miedź można poddać recyklingowi w 100%, bez straty jej właściwości. Każdego roku 8,5 miliona ton miedzi poddaje się recyklingowi. Miedź ze zużytych przedmiotów codziennego użytku, takich jak kable czy przewody, można poddać recyklingowi, a następnie użyć w różnych zastosowaniach i przedmiotach. Ponad jedna trzecia miedzi użytej w ciągu ostatnich dziesięciu lat pochodziła z recyklingu.

Miedź stoi u podstaw zielonej technologii. Zielone technologie pomagają nam w walce ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza. Miedź ma ogromne znaczenie dla optymalizacji działania zielonych technologii. Już w tej chwili jest ona niezwykle istotna w przypadku źródeł energii odnawialnej, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Wszystkie przyszłe działania w tym kierunku będą wykorzystywać miedź.

Zasoby miedzi są spore i stabilne. Według USGS (2017) dostępne znane rezerwy miedzi wynoszą 720 milionów ton. Miedź pełni również istotną rolę w recyklingu różnych innych surowców, takich jak srebro, złoto i nikiel. Szacuje się, że około dwie trzecie z 550 milionów ton miedzi wyprodukowanej od 1900 roku jest nadal wykorzystywane w działalności produkcyjnej (Glöser, 2013).

Źródło: McKinsey Global Institute. Beyond the Supercycle: How technology is reshaping resources. Luty 2017.

W jaki sposób przemysł miedziowy wspomaga opracowywanie innowacyjnych rozwiązań?

Przemysł miedziowy zdaje sobie sprawę zarówno ze spoczywającej na nim odpowiedzialności za zrównoważoną produkcję, jak i z niezwykłych możliwości, jakie oferować będzie bardziej dostatnia, niskoemisyjna przyszłość. Już teraz jesteśmy świadomi tego, że musimy działać, a nie tylko mówić.

Przyczyniamy się do rozwoju społeczności. W ostatnim czasie zakończyliśmy ankietę przeprowadzoną wśród 26 organizacji członkowskich odpowiedzialnych za 40% światowego zapotrzebowania na miedź. Organizacje te zatrudniają ponad 300 000 osób i zapewniają wielu lokalnym społecznościom dostęp do szkół, opieki zdrowotnej i wody. Nasze organizacje członkowskie pomagają odległym miasteczkom i społecznościom, które w innym przypadku zniknęłyby w gąszczu urbanizacji. Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w naszej ankiecie, każdego roku inwestują 380 milionów USD w lokalne społeczności.

Prowadzimy zrównoważoną produkcję, która chroni środowisko. Rozumiemy, że działania produkcyjne napędzające rozwój społeczności muszą być mądre i wydajne energetycznie, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko i zapewnić bezpieczne miejsce pracy. Przyszłe pokolenia nie tylko ocenią nas na podstawie tego, co produkujemy, ale także tego, co zachowujemy.

Od 1990 roku nasze organizacje członkowskie z Europy ograniczyły zużycie energii o 60%. W ciągu ostatnich pięciu lat nasze organizacje członkowskie zdołały zwiększyć współczynnik recyklingu wody o prawie 70%. Każdego roku ankietowane organizacje członkowskie inwestują ponad 20 miliardów USD w poprawę efektywności środowiskowej i bezpieczeństwa swoich działań.

  • W 2013 roku jedna z naszych organizacji członkowskich, firma Codelco, wybudowała elektrociepłownię słoneczną w swojej kopali Gabriela Mistral, aby wygenerować średnio 54 000 MWh/rok i dostarczyć 85% mocy potrzebnej do produkcji miedzi w procesie ekstrakcji i elektrowydzielania (SX/EW). Rozwiązanie to pozwoliło zmniejszyć emisje CO2 generowane przez tę kopalnię o 15 000 ton/rok. W 2017 roku firma Codelco zapowiedziała, że w ciągu kolejnych lat wyprodukuje katodę miedzianą zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Kolejna globalna organizacja członkowska, firma Rio Tinto, ograniczyła swoje emisje GHG o 20,3% w okresie od 2008 do 2015 roku, co było wynikiem znacznie lepszym od zakładanego celu na poziomie 10%. Do końca 2016 roku firmie udało się ograniczyć intensywność emisji GHG o 26%.

Jesteśmy przemysłem, który działa odpowiedzialnie. Dlatego publikujemy wszystkie istotne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz stosujemy się do założeń takich inicjatyw, jak Carbon Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI) itp.

Inwestujemy w przyszłość niskoemisyjną. Przemysł nieustannie inwestuje w innowacje, aby odkrywać nowe sposoby wykorzystania miedzi w celu ograniczenia zużycia energii. Współpracujemy z rządami z całego świata, aby promować Najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Technology, BAT) oraz wspólnie z ONZ wprowadzać standardy w zakresie efektywności energetycznej w ramach inicjatywy United for Efficiency (U4E).

Jako liderzy w branży musimy współpracować z decydentami, aby przyczyniać się do rozwoju innowacji w sposób uwzględniający zwiększony popyt na czystą wodę, żywność, elektryczność niskoemisyjną oraz czyste powietrze, a jednocześnie walczyć ze zmianami klimatycznymi i chronić środowisko.