We wczesnych latach 90. XX wieku w Chile zaistniały idealne warunki sprzyjające dobrej koniunkturze gospodarczej opartej na rozwoju sektora górniczego. Reformy instytucjonalne i polityczne w Chile sprawiły, że wydobycie miedzi stało się kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy — pomogło to temu krajowi zaznaczyć swoją obecność na mapie świata.

Po upływie trzech dekad wydobycie miedzi stało się filarem zrównoważonego rozwoju gospodarczego Chile — stanowi ono 10,9% PKB tego kraju oraz odpowiada za średnio 7,8% przychodów z podatków. Przemysł miedziowy w Chile zatrudnia 388 754 osób. Każde 100 USD wpływu z górnictwa do budżetu państwa generuje dodatkowo pośredni przychód w kwocie co najmniej 36 USD. Górnictwo jest odpowiedzialne za 3% krajowego zużycia wody.

Wdrożenie modelu eksportu zasobów naturalnych spowodowało, że w 2016 roku już tylko mniej niż jedna trzecia populacji żyła poniżej poziomu ubóstwa. Dochód na mieszkańca w tym kraju zwiększył się czterokrotnie, dzięki czemu Chile może pochwalić się jedną z dwóch najsilniejszych gospodarek w Ameryce Łacińskiej.

W 2017 roku Chile stało się największym globalnym producentem miedzi i zajęło szóstą lokatę na świecie w rankingu wydobycia surowców, tuż za Australią, Chinami, Rosją, RPA i Stanami Zjednoczonymi.

Więcej informacji zawierają poniższe materiały pochodzące z badania „Economic and Social Impact of Copper Mining in Chile”, które firma PlusMining przeprowadziła w 2017 roku. Materiały te są dostępne w języku hiszpańskim.

PODSUMOWANIE RAPORTU FIRMY PLUSMINING

ARKUSZ INFORMACYJNY

INFOGRAFIKA (WERSJA DO DRUKU W FORMACIE PDF)

INFOGRAFIKA (WERSJA NIEPRZEZNACZONA DO DRUKU)