Autor: Fleming Voetmann, stowarzyszenie International Copper Association.

Zapotrzebowanie na metale z recyklingu i wydobycia znacznie wzrośnie w związku z wdrażaniem programów dotyczących przyszłości niskoemisyjnej i realizacją celów SDG7. Bank Światowy przewiduje, że do 2050 roku popyt na miedź tylko z odnawialnych źródeł energii może wzrosnąć o ponad 250%.[1] Podobne prognozy dotyczą również innych niezbędnych metali. Czynniki, takie jak ograniczenie ubóstwa, błyskawicznie rozwijająca się klasa średnia oraz upowszechnienie elektryfikacji, również zwiększą zapotrzebowanie na te metale.

Metale, które są niezbędne do przejścia na energię niskoemisyjną, często można znaleźć w rozwijających się krajach i gospodarkach, co stwarza ogromne szanse w zakresie zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia, a także gwarantuje wpływy z podatków przekazywane na finansowanie edukacji, opieki zdrowotnej itd. Wielu krajom bogatym w zasoby zależy na wykorzystaniu pełnego potencjału przyszłości niskoemisyjnej, dzięki czemu pomagają one w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Kraje bogate w zasoby naturalne, które planują zrealizowanie celów SDG, mogą się wiele nauczyć od Chile. Chile jest krajem bogatym w zasoby naturalne, takie jak ryby, pola uprawne i minerały. Stanowi doskonały przykład tego, w jaki sposób państwo z odpowiednim rządem, stabilnymi przepisami i ambitnymi przedsiębiorstwami publiczno-prywatnymi może wykorzystać swoje zasoby naturalne do rozwoju silnej gospodarki, zwiększenia zatrudnienia oraz inwestycji w edukację, opiekę zdrowotną i infrastrukturę.

Podstawą rozwoju gospodarczego Chile jest włączenie społeczne — umożliwia to obywatelom uzyskiwanie zarobków na odpowiednio wysokim poziomie. Dzięki reformom i przepisom Chile w kilka dekad zmniejszyło wskaźnik ubóstwa z 40,5% do 8,5%, a dochód na mieszkańca w tym kraju zwiększył się czterokrotnie.[2]

Górnictwo, a zwłaszcza wydobycie miedzi, stanowi filar zrównoważonego rozwoju gospodarki Chile. Wydobycie miedzi to przemysł warty 24 miliardy USD, który stanowi 10% PKB tego kraju oraz 7,8% przychodów z podatków. Przemysł miedziowy w Chile zatrudnia niemal 400 000 ludzi.[3] Firmy zajmujące się wydobyciem miedzi należą do jednych z najbardziej innowacyjnych w kraju, a osiągane przez nie wyniki dwukrotnie przewyższają krajową średnią, co wywiera pozytywny, pośredni wpływ na pokrewne gałęzie przemysłu.

Ponadto w regionach górniczych wypłacane są znacznie wyższe wynagrodzenia — nawet o 80–110% wyższe niż średnia regionalna. W obszarach tych wskaźnik ubóstwa jest o nawet 50% niższy w porównaniu do średniej krajowej i jest o jedną trzecią niższy niż w regionach, w których nie wydobywa się miedzi.

Chile może pochwalić się jedną z dwóch najlepszych gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Aby móc osiągnąć takie rezultaty, Chile wdrożyło przepisy i praktyki, które miały na celu podniesienie przychodów i zarządzanie nimi w sposób sprzyjający obywatelom. W związku z tym, że czyste technologie wymagają ogromnych ilości metali i minerałów, rozwijające się kraje z dużymi zasobami naturalnymi mają szansę na przygotowanie się na wzrost zapotrzebowania, a także na opracowanie odpowiednich przepisów, które zapewnią włączenie społeczne oraz zabezpieczą lokalne społeczności i środowisko.[4]

W zakresie budowania bardziej zrównoważonej przyszłości cele SDG zapewniają najbardziej kompletny model, który umożliwia owocną współpracę między sektorem publicznym i prywatnym. Natomiast imponujący sukces gospodarczy Chile może stanowić wzór zrównoważonego rozwoju dla krajów bogatych w zasoby naturalne.

 

***

[1] “The Growing Role of Minerals and Metals for A Low-Carbon Future.” World Bank,World Bank, czerwiec 2017. Pobrano z http://documents.worldbank.org/curated/en/207371500386458722/pdf/117581-WP-P159838-PUBLIC-ClimateSmartMiningJuly.pdf. Figure 2.11 Mean Cumulative Demand, 2013–50, for the Technologies Examined in This Study (Impact on cumulative demand of relevant metals by 2050, under the 2DS scenario, as a fraction of cumulative demand if the 2013 production levels are sustained to 2050.)

[2] The Socioeconomic Impact of Copper Mining in Chile. (czerwiec 2018). Pobrano z https://miedz.org/the-socioeconomic-impact-of-copper-mining-in-chile/

[3] Ibid, The Socioeconomic Impact of Copper Mining in Chile. (czerwiec 2018)

[4] In a Low-Carbon Future, Better Mineral Governance Could Power Development. (5 czerwca 2018). Pobrano z https://resourcegovernance.org/blog/low-carbon-future-better-mineral-governance-could-power-development